APT32 (OceanLotus) — Một chiến dịch APT bài bản như thế nào … (Phần 1)

Ngày cuối thu Hà Nội trong tiết trời se lạnh lại có phần ấm áp dễ chịu của chút nắng thu, ngồi vẩn vơ miên man theo những dòng suy nghĩ về xã hội đầy rẫy những cạm bẫy của cuộc sống. Nơi mà tôi và anh em mỗi ngày đều phải đề phòng mọi thứ, có khi là ngay cả những người xung quanh mình. Có người anh của tôi từng bảo cuộc sống này thì phải luôn luôn là “Trust but Verify”. Đấy ngay như anh bạn đồng nghiệp ngồi cạnh tôi, đi ra ngoài không lock máy, bụng chắc mẩm toàn anh em cả chắc không sao, thế éo nào về cái anh em ra cảm ơn rối rít vì mail mời chè cả phòng của ông ấy. Đắng! Tóm lại là chả tin bố con thằng nào cả, cái gì cũng phải cẩn thận và VERIFY anh em ạ! Cuộc sống mà :))

1 message gửi từ facebook messenger từ anh bạn xã hội của tôi, bảo đã gửi cho tôi qua email một vài thông tin khá hot. Qua phân tích sâu, tôi biết thêm nhiều thứ khá hay ho về một chiến dịch APT lớn được tổ chức rất bài bản nhắm vào các tổ chức ở Việt Nam thời gian gần đây. Muốn chia sẻ để mọi người nắm được kỹ thuật mà attacker sử dụng để anh em có thể so sánh với một vài cuộc tấn công khác xem có điểm chung không. Bài viết hơi dài, lời lẽ không được chau chuốt cũng như những kỹ thuật phân tích mã độc ở dạng low của tôi nên anh em thông cảm nhẹ tay gạch đá nhé.

Phần 1: Email Phishing của attacker và những kỹ thuật cơ bản

Email anh bạn xã hội gửi cho tôi có tiêu đề “Apply CV at … — Nguyen Minh Duc” được gửi từ địa chỉ minhduc90.ng@gmail.com

Với nội dung kiểu: Tôi đọc được thông tin tuyển dụng ở trên Facebook và cảm thấy tôi đỉnh kout trong lĩnh vực này nên nộp CV :)

Image for post
Image for post
Email giả mạo việc nộp CV xin việc có đính kèm link download CV

Tôi chụp lại 1 đoạn email thôi chứ thực chất luồng email là cả 1 quá trình mồi chài người dùng và dẫn dắt đến việc download file CV-ducnguyenminh.doc về(MD5: CB39E2138AF92C32E53C97C0AA590D48) theo url: https://mycv[.]vip/downloads/cv-ducnguyenminh.doc.

File doc được download về thuộc dạng MIME DOC, trong bụng nó có chứa 1 thằng ActiveMime (ở đây chính là thằng editdata.mso — trong file MIME DOC nó được encode bằng Base64). Gặp định dạng maldoc kiểu này anh em cứ kéo thẳng xuống cuối để xem FileList xem có thằng mso nào không :)

Image for post
Image for post

Tôi dump đoạn editdata.mso ra và decode nó với Base64 để có ActiveMime object. Đối với ActiveMime thì đơn giản là ta dùng zlib-compressed data ở offset 0x32 (cái này là theo cấu trúc của ActiveMime).

Image for post
Image for post

Chạy đoạn code python nhỏ trên thu được file OleObject, OleObject này chứa Macro bên trong. Macro có nhiệm vụ giải mã Base64 để dump ra 2 file WinwordUpdates.exewwlib.dll vào thư mục Appdata và tạo taskjob để thực thi file WinwordUpdates.exe:

Image for post
Image for post

Để dump 02 files này ra ta có 2 cách:

  • Cách 1: Mở file doc lên và Run code Macro trong file doc lên rồi vào thư mục Appdata để lấy file -> Hơi thủ công (Tất nhiên là nên chạy trong máy ảo)
Image for post
Image for post
2 files dump được ra bao gồm 1 file chuẩn và 1 file là mã độc

Phân tích 2 file dump:

WinwordUpdates.exe — CEAA5817A65E914AA178B28F12359A46: File có chữ ký của Microsoft

wwlib.dll — 8CCFD46A24D3BCBEE934AF91DDA8483D: File mã độc, trùng với tên file chuẩn được mặc định load lên khi WinwordUpdates.exe thực thi.

File wwlib.dll độc hại được load lên bởi file WinwordUpdates.exe bằng hàm LoadLibraryW rồi gọi hàm export FMain:

Image for post
Image for post
LoadLibraryW trong WinwordUpdates.exe -> gọi hàm FMain
Image for post
Image for post
Hàm export FMain sẽ được gọi sau khi wwlib.dll được load lên

Việc phân tích file wwlib.dll tôi không đi quá sâu vì kỹ thuật tuy hơi loằng ngoằng chút nhưng sau 1 vài breakpoints tôi cũng đến được chỗ cần đến:

Image for post
Image for post
Url: https://outlook[.]updateoffices[.]net/vean32[.]png

Tại thời điểm phân tích thì tôi không download file vean32.png được nữa. C&C này chắc anh em nhìn cũng quen vì thấy trên Kiểm tra thử với virustotal thì cũng thấy khá nhiều thứ đặt trên C&C này:

Image for post
Image for post

C&C: outlook[.]updateoffices[.]net — 88[.]150[.]138[.]114

Kết thúc phần 1: Có thể nhiều anh em thấy chưa có gì hấp dẫn lắm, một phần chắc với trình độ cao siêu hơn nên thấy bình thường hoặc có thể nghĩ đây cũng chỉ là 1 mẫu APT như bao mẫu khác. Anh em nếu hứng thú thì tiếp tục với phần 2 nhé :D

IoCs:

C&C:

MD5 Hash:

  • WinwordUpdates.exe — CEAA5817A65E914AA178B28F12359A46

To be continued …

Written by

Belike the water

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store