Ayda 5M TL ciro ile bir girişim neden kapanır?
Çağatay Zor
437

Olayın network sistemi olmasıyla dolaylı, hem site kullanıcılarının, hem de site sahiplerinin yarar görmemesi ile doğrudan alakalı bir durum. Kaldı ki, network sistemlerin odağında “üye ve üyenin üyesine” dayalı kazanç varsa, o girişim batmaya mahkumdur.

Ancak Avon önrneğini vermek istiyorum. Gerçekten talep edilen, fayda sağlayan ürünleri var ve odağında “üyenin üyesinden kazanç” değil, “ürün satışından kazanç” mevcut. Eğer bir network iş modeli oluşturulacaksa, kesinlikle ürün satışına dayalı olması gerektiğini her ortamda vurguluyorum. Yazınız da bu yönde ilerlemiş.. Kaleminize sağlık.

Like what you read? Give Sercan Yılmaz a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.