Logoyu Bir Tık Büyütsek Mi? — BİR GARİP KAHVE HİKAYESİ
Aykut Kale
393

Bence Nescafe için erken bir deneme olmuş. Kırmızı evet, bardak evet ancak yazı karakteri Türkçe ile birleşince yabancılaşmış sanki. Belki reklamın dili İngilizce olsaydı daha aşina geleceğinden farklı olabilirdi.

Like what you read? Give Kral Baykuş a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.