İç sesim konuştu ben dinledim gibi oldu bu.
Elf Gl
31

Ne diyeceğimi bilemiyorum… O kadar güzel yazmışsınız ki; Aynen, böyle sorunsuz geçiren varsa hodri meydan diyorum bende. Tabii güzel ülkemizin başına gelenler de mutlaka halet-i ruhiyemize katkı sağlıyordur. Büyüyen huzursuzluk, çaresizlik… Herşeyi hesaba katmalıyız.

Like what you read? Give Kral Baykuş a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.