İç sesim konuştu ben dinledim gibi oldu bu.
Elf Gl
31

Ne diyeceğimi bilemiyorum… O kadar güzel yazmışsınız ki; Aynen, böyle sorunsuz geçiren varsa hodri meydan diyorum bende. Tabii güzel ülkemizin başına gelenler de mutlaka halet-i ruhiyemize katkı sağlıyordur. Büyüyen huzursuzluk, çaresizlik… Herşeyi hesaba katmalıyız.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Kral Baykuş’s story.