Shek Xiang

Shek Xiang

Co-founder & design director of Sponia, formerly at Zhihu & IW.