Jag kom in!!

I våras, efter att ha läst på på varje ledig stund gjorde jag högskoleprovet. Det gick nog bättre än förväntat. Sökte sjuksköterska på de fem läroverk geografisk närmast mig här i Göteborg.

1. Göteborgs Universitet

2. Högskolan Väst i Trollhättan

3. Högskolan i Skövde

4. Högskolan i Borås

5. Högskolan Halmstad, Campus Varberg.

Den 12 juli var jag hemma hos min vännina och lekte med hennes dotter när jag på förmiddagen tänkte att det skadar ju inte att logga in på antagning.se för att vara beredd att uppdatera resten av dagen utifall antagningen skulle komma lite tidigare än annonserat. Kockan var nog inte mer än 11 på förmiddagen när jag kom in och såg de stora gröna bokstäverna i samma ruta som Göteborgs Universitet.

Jag skrek rakt ut, skrämde treåringen som försökte visa mig något, skrämde min vännina som kom inrusande i vardagsrummet där vi befann oss.

Ringde sambon som frågade om jag var seriös eller om jag blev driven med. Ringde mamma som hon tjöt lite hon med.

Jag trodde verkligen inte att jag skulle komma in här i Göteborg. Om inte annat inte på första antag… En av Sverigen mest ansedda Universitet!

Nu sitter jag här snart två månader senare, och pluggar inför första min KTC. Kliniskt Tränings Centrum.

Over and Out!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.