Night Owl
Saron Yitbarek
10611

"Dedi" Devam eden gece, onu örten gece, geceleri yatarken ve gece sakinleştiği zaman ... ... geceyi örter, geceyi örttüğünde Ve geceleri sakinleşir, Gün ve gündüz dışında Günün meşgul olduğu gündüz ve gündüz vakti bittiğinde gündüz ve gece işlerini birbirinden ayırmak gerekir Cenab-ı Hak, bu konu gündüzü getiriyor Peygamber Efendimiz (sav), gündüz peygamber olarak da Kuran'a yakıntı.O da onun yanında idi.Ancak Yüce Allah, gece zamanında onun daha çok Kuran'a gitmesini istedi. .... 
ve gün dışarı Günleri. Bu gün gün orada meşgul olduğunda gündüz, olduğunu ve gündüz dışında olduğunda. bir gün ve gece işleri ayırt edilmelidir. in Cenab-ı Hak, bu konu getiriyor Gündüz Peygamber Efendimiz (sav), gündüz peygamber olarak Kuran'da samimi idi.O da onunla birlikte idi, Yüce Allah, onun gecesinde Kuran'a daha fazla gitmesini istedi. zaman.

Bu açıdan özellikle bir ayet belirtmek isterim; "Kalkın, biraz dışında; Dönemi geçmek. Ya da birazcık. (2-3) Veya biraz ekleyin. Kur'an'ı yavaş yavaş okuyun. (4) Kesinlikle, size ağır bir sözcük vereceğiz. (5) Kesinlikle, gece ibadetinin etkisi daha fazladır ve kelimeler (Kur'an ve dua okumaları) daha düzgün ve nettir. (6) Çünkü içinde uzun, yoğun bir gün var. (7) Rab'bin adını görün ve kendisini herkese yönlendirin. Müzzemmil (2-7) 
73:20 - Rab size üçte biri ve gecenin üçte ikisi olduğunu bilir ve içinizden bir topluluk yani yaptığını. Tanrı günleri ve geceleri takdir ediyor. Onu affedemeyeceğini bilerek, seni affetti. Bundan böyle, Kuran'dan size kolay gelmesi gerekenleri okuyun. Allah, hasta insanlara, yeryüzünde seyahat edecek ve Allah yolunda Allah'ın lehine ve mücadelesinde bulunacak başka insanlar olacağını biliyor. Bu nedenle, Kuran'dan mümkün olduğunca çok okumak, dua etmek, akıl vermek ve Allah'a iyi bir borc vermek (iyi niyetler kullan). Kendiniz için gönderdiğiniz her iyiyi iyilik içinde bulacaksınız ve Allah katında daha büyük görüyorsunuz. Tanrı'dan bir bağış isteyin. Şüphesiz Allah, affeder, merhamet eder. 
 
74:33 - an o döndü 
 
76:26 Ve gün (akşam ve gece namazı yapmak) bir kısım O'na secde. Ve O'nu uzun bir gece yüceltün (namaz yapın). 
 
78:10 - Gece bir kapak yaptýk. 
 
79:29 - Gece kararttı, kuşunu çıkardı. 
 
81:17 - O, yönlendiren gece 
 
84:17 - Gece ve içeri indirdiği şeylerin, 
 
89: 2 - gece (ayın ilk on gece). 
 
89: 4 - Giden gece. 
 
91: 4 - örttü gece 
 
92: 1 - o gece, kapadığında 
 
93: 2 Ve o aşağı yatıştırır zaman, 
 
97: 1 - Biz Kadir gecesi (Kur'an) kendisine gönderdik. 
 
97: 2 - Gecenin gücünün ne olduğunu nasıl bileceksin? 
 
97: 3 - Kadir gece bin ışıktan iyidir. 
 
113: 3 - Karanlık çöktüğünde,

Like what you read? Give Suleyman Cavus a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.