Når lokalavisas annonsekunder forsvinner
Morten Holst
61

Hei Morten.

Jeg velger å kommentere dette i sammenheng med det forrige innlegget ditt “Bare 10 grunner til at nettavisene taper kampen om leserne”.

Jeg er en av de som har oppgradert ballene, og jobber i Sandefjords Blad :) Jeg har “levd” i den digitale verden og forskjellige nettaviser siden 2000.

Først av alt så er jeg enig i mye av det du skriver, men det er veldig lett å peke på ting nettaviser/lokalaviser gjør feil. Det tror jeg mange av mine kolleger og ledelse også kan gjøre. Du henviser til bransjens interne valuta for annonsekjøp. Dette er på mange måter riktig, men samtidig en stor utfordring. Hvis vi kan dra en parallell til dagens utvikling i Hellas, så vet man aldri hvordan det vil bli hvis det dagens valuta euro erstattes med drakmer. Hvis Hellas visste at det var en bankers og bedre løsning, så tror jeg utfallet hadde vært mer innlysende og klar for den greske befolkningen. Dette er også noe av problemet og utfordringen til dagens nettaviser. Vi ser at Google, Facebook, programmatic buying mm. kommer og utfordrer dagens valuta. Vi kan i mange tilfeller svare på dette, men det er ikke tvil om at dette sammen med at viktige lokale annonsører forsvinner gjør at det det stadig vekk spises av vårt matfat.

En annen utfordring punktene nr. 5, 6, 7 og 9 i dine betraktninger. Satt på spissen så leser jeg det sånn at du ikke er interessert i å betale for avisene. I tillegg har du liten interesse av det siste av to inntektsgrunnlag for avisene som er annonser i flere former. Da er det ikke mange kronene du legger igjen som skal finansiere for journalistikken som tross alt er det vi lever av. Da spørs det om nettavisene er så villige til å investere store penger for å tilfredstille dine punkt 2, 3, 4 og 10. For å sette ting på spissen :).

Du peker på at alt må gjøres bedre for at du skal være villig til å betale for innhold eller la deg påvirke av annonser. Her igjen er det nok veldig mange, meg inkludert, som er enig med deg. Igjen er utfordringen som mange nettaviser både i Norge og verden forøvrig leter etter. Hva er den nye valutaen? Hva skal erstatte dagens valuta? Hvordan reagerer markedet med både lesere og brukere på denne nye valutaen?

Jeg har eksempler fra andre byer hvor lokalavisene har invitert spesielt utsatte bransjer for sammen å finne løsninger. Utfordringen er at ofte så er det dessverre markedsbudsjettet som kuttes i slike tider. Uten penger er det lite man kan finne opp av nye markedsplasser som KANSKJE kunne løst mye av det du peker på. Vi er helt avhengige av å utvikle disse i nettavisene, men samtidig så må butikkene forstå at dette må være et “spleiselag” for at disse nye markedsplassene skal være levedyktige.

Jeg avslutter med det jeg innledet med. Jeg er enig i mye av det du skriver. Samtidig er det veldig lett å påpeke alt som blir gjort galt. Du har helt sikkert en del tanker om hva som kunne vært gjort riktig. Det hadde vært interessant å se dine tanker rundt dette som et påfyll til dine to innlegg.

Like what you read? Give Ståle Fossum a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.