Hei Ståle og takk for respons! Jeg tar utfordringen din, bare gi meg litt tid.
Morten Holst
1

Takk for kjapp respons Morten.

Da gleder jeg med til å se dine betraktninger.

Det er nok mange som sitter med gode tanker om løsninger. Hovedutfordringen er innsikt i de tekniske løsningene sett opp mot investeringsviljen, og ikke minst inntektspotensialet av disse investeringene.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Ståle Fossum’s story.