Счетоводител: как намерихме и наехме страхотен талант

Stanimir Nenov
Nov 15, 2016 · 5 min read

Наскоро проведохме кампания за счетоводител. Да намериш следващия подходящ талант, който да има всички професионални и лични качества, но и да пасне на настоящия екип и компанията като цяло — супер трудно.

Задачата още повече се усложнява при липсата на големи таланти в България. Силните личности или вече имат собствен бизнес, или работят в чуждестранни компании.

През последната година работихме в партньорство със счетоводна кантора. Преди няколко месеца обаче решихме, че е време ние да направим счетоводно обслужване за бизнесите, на които помагаме да стартират. Искаме да продължим да им помагаме по един по-интензивен начин — като им предложим цялостно счетоводно, правно и бизнес решение.

Смятам, че успяхме да намерим и наемем страхотен талант! Инна се присъедини към нас преди 10 дни и вече работим заедно на пълни обороти. Щастливи сме от избора си и сега ще ви споделя как проведохме кампанията. Между другото — поне 5 кандидата бяха силно впечатлени от “обявата” ни. Казаха, че никога до сега не са виждали подобна обява за счетоводител. Останахме приятно изненади от тази обратна връзка. Ето защо решихме да я споделим начина ни на провеждане на кампанията с вас. Може да ви е полезно при следващото наемане.

Какво направихме ние?

 • ландинг страница за счетоводител
 • въпросник за кандидатстване
 • разпространение на ландинг страницата
 • селектиране на кандидатите и интервюта
 • онбординг на избрания кандидат

Ландинг страницата за счетоводител

Преценихме, че тази страница е за бъдещите кандидати и трябва да бъде разработена изцяло в техен интерес. Не в наш. Ето защо първо започнахме с това какво ще правиш при нас. Ако задачите ти харесат — ще продължиш да четеш по-надолу. А след това по-надолу. Докато стигнеш до бутона за кандидатстване. Навсякъде бяхме максимално открити.

Разделихме страницата на следните секции:

 • Какво ще правиш?
 • Какво предлагаме?
 • Какво търсим (професионално и лично)?
 • Бутон за кандидатстване
 • Опция да споделиш страницата с приятели, които може да се интересуват
 • Няколко думи от всеки един от нас, за това какво е да си част от екипа
 • Добавихме едно екипно видео и няколко снимки

Тук може да се види цялата страница: https://advokatami.bg/karieri/

Въпросник за кандидатстване

Много искахме да видим как кандидатите счетоводители пишат и се изразяват. Ето защо освен да си прикачат CV, помолихме кандидатите да отговорят и на следните въпроси:

 • Защо искаш да се присъединиш към нас?
 • Защо ти си перфектният счетоводител за клиентите на Advokatami.bg? Защо трябва да изберем теб? С какво се отличаваш?
 • Какво правиш в момента? (С какво се занимаваш сега?)
 • Спортуваш ли и ако да — какво?

Помолихме кандидатите да оставят контакти и на поне 5 предишни свои работодатели. След това проведохме разговори по телефона с част от тях. Питахме за хубави и лоши преживявания с кандидата.

Накрая като незадължителен въпрос сложихме и един ДДС казус. Нарочно го направихме НЕзадължителен. Искахме да видим кои кандидати ще се потрудят екстра по свое желание. Друг плюс на този въпрос беше да видим счетоводното мислене и писмено изразяване на разбираем език.

Разпространение

Преценихме, че в сайтовете с обяви за работа няма да намерим нашия кандидат. Като че ли там всеки пуска каквото му падне, за каквото му падне, стига заплатата да го устройва. Все пак използвахме и този канал за разпространение, но уви най-слабите кандидати дойдоха от там.

Ето защо реших да пиша лично на няколко приятели от стартъп общността. Помолих ги да изпратят ландинг страницата ни на техни познати, които биха имали интерес.

Споделихме страницата и в няколко фейсбук групи за счетоводители. Тук се оказахме голям хит и този канал беше много добър.

Другото нещо, което направихме беше с платена фейсбук реклама. Създадохме една аудитория за жени и една за мъже със следните показатели:

След това определихме бюджет за промотиране, който беше нисък именно заради силно таргетираните аудитории. Това беше вторият ни голям хит. Много силни 28 кандидата дойдоха именно от тази кампания:

Селектиране на кандидатите и интервюта

Направихме си Трело борд, където да обсъждаме и придвижваме кандидатите от етап в етап. Преди това обаче направихме отсявка на всички тези 175 кандидата. От тях одобрихме 27, като 13 бяха с таг “да”, а 14 с таг “може би”. Всеки кандидат си имаше картичка в борда, където имахме налична цялата информация от него/нея и където си водихме наши записки и коментари.

Направихме интервютата по 30 мин. Имахме предварително направен списък с професионални и лични въпроси. Някои бяха 100% задължителни, други в случай, че остане време. Всеки един въпрос имаше специфична цел — да разберем дали кандидатът отговаря на нашия профил.

Важен въпрос, който задавахме, беше за това как реагират на обратна връзка. Използвахме тази тактика.

Някои други тактики, които ползвахме:

 • Знаехме, че кандидатът е завършил в УНСС, но питахме “Как беше ученето в СУ?”. Целта — да видим как ще реагира и дали ще се засегне, дали ще се изнерви. Защо? Защото със сигурност не искаме някой тънкообиден човек в екипа.
 • Кандидатите първо влизаха при един човек от екипа, след това при нас (интервюиращите). Целта — да има смяна на комфортната зона.
 • Когато задавахме въпроси — започвах шумно да тракам по клавиатурата. Целта — да видим дали това ще изнерви и напрегне кандидатът. Отново — защото търсихме спокойна и позитивна личност, която не се цупи за всяко нещо.

Интервютата минаха страхотно и ни беше много приятно да се запознаем с всички. Както обещахме на самото интервю — до края на седмицата дадохме обратна връзка на всеки.

С няколко кандидата проведохме и последващи телефонни разговори, за доуточняване на неща.

Равносметката

Проведохме кампанията от 5.10.2016 до 21.10.2016

8 796 души посетиха ландинг страницата

475 започнаха кандидатурата и попълниха част от въпросика ни

175 счетоводители кандидатстваха успешно

10 одобрихме за интервю

10 оставихме резерви

1 счетоводител избрахме

Щастливи сме, че Инна Борисова е част от екипа ни и че заедно с Мариела вече се грижат за счетоводството на нашите клиенти.

Благодаря, че прочете до тук :) Ако текстът е бил полезен, моля те натисни сърцето по-долу. Това означава много за мен, ще помогне и други хора да го прочетат. Мерси!

Статията е публикувана първоначално в Advokatami.bg

  Stanimir Nenov

  Written by

  Founder & CEO Advokatami.bg. Father, Husband, Founder, Entrepreneur, Investor, Student of Life.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade