Aby startupovanie na východe malo hlavu a pätu

Tí, ktorí doteraz mali tú česť, si určite všimli, že mi vkuse niečo vadí, keď sa v Košiciach začnú skloňovať startupy. Okrem iného.

Na Košiciach a východe každý cíti nevyužitý potenciál, čo sa týka startupov, no za posledné roky sa ukázalo aj to, že adopcia nových kultúr tu nie je automatická. S lokálnou hustotou obyvateľstva (a teda aj potrebných talentov) nestačí pošúchať čarovný buzzword a zbúchať pár rýchlokvasených iniciatív, aby sa tu stalo to, čo v Sillicon Valley, alebo Izraeli.

Preto mi vadí, keď sa rôzne inštitúcie dookola snažia čoraz menšie publikum ohúriť tým, že priniesli nejaký program zo Švédska, Nemecka alebo dokonca USA.

Navyše pre adopciu startupovej kultúry potrebuje cieľová skupina jej blízky leadership a role modely. Nikomu tu nedochádza, že zamestnanci univerzity a korporácií sú v tomto prípade na pódiu úplne kontraproduktívnou voľbou.

V našom regióne neexistuje vzor úspešného lokálneho startupistu, ktorý by vedel k niečomu viesť. To je prvá vec, ktorú chceme zmeniť, aby sa tu ľahšie delilo zrno od pliev a aby tu slovo “startup” získalo svoj pôvodný význam.

Platformy pre nikoho

Už počas oficiálnej otváračky Eastcubatora som sa pýtal zakladateľov Spotu, ktorí s tým pomáhali, prečo robíme takýto krok, keď je priestor ešte prázdny. Na prvý pohľad bolo napríklad vidieť to , že otváračka bola viac galavečerom pre politikov z mesta, ako oslavou tech komunity, že spustili svoj hub.

Dostal som odpoveď, že sa to tak robí —” najprv treba ukázať priestor a to pritiahne startupy.”

Trochu áno a o dosť viac nie.

“Áno” preto, že je fakt praktickejšie mať nejaký priestor, kde sa nazbieraná komunita dá koncentrovať a následne vyvíjať.

“Nie” preto, že marketovaný coworking namiesto neexistujúcej komunity startupistov pritiahne veľmi existujúcu komunitu ľudí, ktorí potrebujú len dostupný office space. Priestor, ktorý bol vytvorený za účelom rozvoja lokálnej startupovej kultúry, sa tak začne tvarovať v inom duchu. Ak aj napokon príde nejaký startup, nenájde tam to, čo potrebuje na prežitie.

Eastcubator má, a aj bude mať, svoj diel v histórii startupovej kultúry v Košiciach, avšak stále ostáva nezodpovedaný obrovský blok zodpovedností, ktoré funkčný startupový ekosystém v našom regióne vyžaduje.

Pointou story je ale tá filozofia priťahovania startupov predvytvorenými priestormi, platformami, programami, súťažami a neviem čím ešte.

Za posledné roky tu sledujú všetky iniciatívy rovnaký vzorec. Pospájajú sa gigantické korporáty, univerzity, zopár aspoň pološtátnych organizácií, možno nejaké fondy a až na konci sa začnú “hľadať” startupy.

Analogicky mi to pripomína pokus, kde položíme na zem pancier a čakáme, že sa doň nasťahuje korytnačka.

Takto to proste nefunguje.

Toto nie je spôsob, akým sa buduje udržateľná kultúra. Takto sa u nás píšu projekty o dotácie.

Veci rastú zvnútra von a zdravý startupový ekosystém vyrastie len od startupistov. Potom podľa neho môžu vznikať potrebné podporné štruktúry. Toto nie je nejaký chicken-egg problém, kde nevieme povedať, čo prišlo prvé.

Ak teraz v Košiciach aj vznikne fakt sľubný startup, ukáže sa, že celá tá drahá, opakovane umelo vytváraná infraštruktúra, čo tu máme, je pre rast dobre založených lokálnych startupov proste úplne nevhodná.

A zase budeme len fňukať, že nám šikovní ľudia odchádzajú rásť von.

Organický startupový program

Zhmotňovať akúkoľvek kultúru, ktorá sa v našej lokalite má naozaj ujať a prirodzene rozvíjať, je komplikovaný proces. Je to drahé, časovo náročné a nie je na to návod.

Čo sa dá urobiť, je že nájdeme ďalších ľudí, ktorí niečo z danej kultúry už majú “v génoch” a budeme si vytvárať dostatočne dlho dostatočne vhodné podmienky na to, aby sme začali produkovať úspešné výsledky.

Tak sme to aj posledné roky robili v Starporte. Starport je síce otvorený len niečo cez rok, no iniciatíva je omnoho staršia a jej cieľom je vytvoriť v Košiciach dlhodobo a hlavne viditeľne fungujúci startupový program.

Z našich kolegov a kamošov sme teda za posledný polrok oslovili rovesníkov, ktorí podľa nás majú skúsenosti na založenie startupu a mindset, vďaka ktorému ich na to netrebalo presviedčať.

Aby sme si spolu nastavili správny smer a podmienky, potrebovali sme jasný endgame.

Startup Fair

Rozhodli sme sa, že si 26. júla zorganizujeme svoju vlastnú konferenciu, kde skúsime investorom, porotcom a 200 východniarom predať naše startupy.

Inými slovami sme sa skupinovo dohodli, že do pevne stanoveného dňa skúsime nájsť zopár business modelov, ktoré sa dajú opakovať, škálovať a napokon draho predať.

Na úspech potrebujeme kvalitnú validáciu, pitch deck a riadny tréning prezentovania — zložité ulohy za krátky čas.

Po stovkách hodín práce, sérii náhod a nekončiacich pádoch na hubu, sa nám vyrysoval celkom zaujímavý časový plán s 12timi kľučovými témami, cez ktoré iterujeme počas 14-tich týždňov v 3 fázach.

Prvých 12 týždňov komunikujeme na každú tému na diaľku, študujeme si teóriu a snažíme sa zvalidovať alebo vyvrátiť naše koncepty. To sme si nazvali Startup Academy.

Ďalšie 2 týždne strávime intenzívnym Startup Campom u nás v Starporte, kde nám všelijakí mentori prídu pomôcť všetko uzavrieť a naučiť nás prezentovať.

Posledným dňom je teda samotný Startup Fair, kde všetkých 12 tém a prácu na našom ekosystéme prediskutujeme so zaujímavými hosťami. Večer napokon naostro odprezentujeme investor pitch ku každému z našich projektov.

Náš organický prístup nás oslobodzuje od množstva bullshitu a vďaka tomu sme si tu vytvorili prostredie, v ktorom sa môžeme spolu sústrediť na to, čo je dôležité. Našli sme aj zopár zmysluplných komunitných partnerov, ktorí nás pochopili a skúšajú nám náš program vylepšovať.

Samozrejme sa nám 80 percent toho, čo robíme, vždy niekde rozpadne. Ten zvyšok, čo prežíva, ale zakaždým vyplynie v kvalitnejšiu komunitu, zaujímavejší hub, sľubnejšie startupy, silnejší network a zmysluplnejší program.

Do Startup Fair máme ešte kopec práce, ale už dnes vieme, že sme úplne inde, ako iné lokálne programy.

A už teraz vieme, ako na ďalšiu várku startupov pôjdeme ešte lepšie.

I am an all-life entrepreneurs, designer and product manager. I have experience with early startups and I lead a community hub and incubator called Starport.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store