מהו שרינק ומי משתמש בו?

מכונת שרינק היא אחת ממכונות הכי טובות שיש וזו הסיבה שהיא פופולרית מאוד. אמנם לא תמיד היא תהיה שימושית אך ביחס לגודל שלה ולשיטת ההפעלה, מדובר על מכונת יעילה במיוחד.

מהי מכונת שרינק ולמה היא שימושית?

מכונת שרינק היא למעשה מכונת אריזה שאורזת בוואקום. אמנם יש מכונות אריזה נוספות שיכולות להיות יעילות יותר לפעולות אחרות אך פעולת האריזה בוואקום היא אחת הפופולריות ביותר שיש. לוואקום יש יתרונות רבים כמו שמירה על המוצרים מפני חבלות או זיהומים, צמצום נפח האריזה ואריזה ללא הוספת משקל וכמובן הארכת חיי המדף שלהם. מכונת שרינק נראית כמו קופסה די גדולה כאשר הגודל שלה יכריע אלו מוצרים יהיה ניתן לארוז בעזרתה. כך למעשה מכונת השרינק פופולרית מאוד גם בעסקים יחסית קטנים ולא רק במפעלים גדולים. אלו מגזרים משתמשים בה ולאיזה שימוש?

באלו מגזרים משתמשים במכונת שרינק?

יש מגוון רחב של מפעלים שצריכים מכונת שרינק. במקומות אלו מכונת השרינק תהיה אוטומטית כך שיד אדם לא צריכה להתערב כלל בתהליך. יחד עם זאת המגזר העסקי משתמש במכונות שרינק קטנות יותר אך אלו יהיו חצי אוטומטיות. במכונות שרינק חצי אוטומטיות המפעיל צריך להזין את הניילון ואת המוצר עצמו ואז להפעיל אותה עד אשר הוא שומע שהאטימה הסתיימה. חשוב לזכור שאפשר לשנות את עובי הניילון כך שאפשר להתאים את סוג האריזה לסוג המוצר כך שעדיין מתקבלת אריזה גמישה מאוד. מכונת השרינק מציגה יתרונות רבים שיכולים להפוך את השימוש בה לחובה לכל אחד.

מכונת שרינק לשמירה על מוצרים לזמן רב

מכונת שרינק מציגה יתרון אחד משמעותי מאוד והוא הארכת חיי המדף של המוצרים הארוזים. בסופו של דבר מכונת השרינק מוציאה את כל האוויר מהאריזה וזאת על ידי כיווץ הניילון שמשמש לה, לגודל המינימלי שלו. מכונת שרינק יכול לפעול גם כאשר לא נוצר וואקום סופי בסופו של דבר, כמו למשל מארזי בקבוקים או מארזי טונה, שם הניילון אינו הרמטי לחלוטין. יתרון זה משמעותי מאוד בעיקר כאשר מדובר בפירות או ירקות, בשר, דגים, עופות וכן הלאה. כאשר אורזים את המוצרים הללו בניילון נצמד כך שהוא נצמד עד לרקמות הדקות ביותר במוצר, זה מונע חשיפה לאוויר ולחיידקים שונים.

מכונת השרינק מקטינה את נפח המוצרים

הקטנת נפח המוצר הוא אחד היתרונות החשובים ביותר עבור המגזר התעשייתי. הקטנת הנפח, כמו גן הוצאת האוויר מהאריזה, תורמת גם למגזר הפרטי כאשר הוא צריך לאחסן מוצרים מסוימים לטווח הארוך וכך הוא רוצה להרוויח נוחות רבה יותר. עם זאת המגזר התעשייתי מרוויח כסף רב בטווח הארוך בעזרת מכונת שרינק הודות לצמצום נפח האריזה, כך שהיא הופכת את האריזה בקרטונים להפצה ליעילים יותר. כך אפשר להשתמש בפחות חומר גלם לאריזה, כמו קרטון או נייר, כדי לשלוח את אותה כמות המוצרים. מכונת שרינק מקטינה מאוד את נפח המוצר עד כדי 30–40 אחוזים.

אלו מוצרים נעטפים באמצעות שרינק?

באמצעות מכונת שרינק נארזים ונעטפים מגוון רחב של מוצרים. ממוצרי מזון שעליהם כבר דיברנו בפסקאות הקודמות, כמו למשל בשר, עוף או דגים, אפשר לארוז גם חלקי מתכת שונים, כלי עבודה כמו מברגים או מסורים וכן הלאה. אפשר גם לארוז כסף מזומן למי שרוצה לאחסן אותו בבית, אפשר לארוז עם המכונה דפים שיוצאים מבית דפוס או חוברות וספרים ולמעש הכל מוצר שרוצים. כל מה שצריך לעשות הוא להתאים את עובי הניילון ואת חימומו בהתאם, כדי שהאריזה תתבצע בצורה מושלמת.

סטארפק — יבוא וייצור של מכונות אריזה

Written by

סטארפק עוסקים בייצור, יבוא, שיווק ושירות מקצועי של מכונות אריזה. אנו מיבאים ומייצרים חומרי אריזה, תוך מתן פתרונות לצורכי התעשייה. http://www.starpk.co.il/

סטארפק — יבוא וייצור של מכונות אריזה

Written by

סטארפק עוסקים בייצור, יבוא, שיווק ושירות מקצועי של מכונות אריזה. אנו מיבאים ומייצרים חומרי אריזה, תוך מתן פתרונות לצורכי התעשייה. http://www.starpk.co.il/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store