Blind voor je eigen probleem

Nu hoor ik je denken ”Daar heb ik geen last van!”. En juist z’n uitspraak geeft aan dat je misschien blind bent voor je eigen probleem. Dit klinkt heel negatief maar dat is niet zo. Het kan echter wel zijn dat je mogelijkheden en problemen over het hoofd ziet waar je later last van kan ondervinden. En begrijp me niet verkeerd: Iedereen heeft hier op één of andere manier last van.

Maar hoe komt dat? Één van de oorzaken kan de afstand zijn tussen het management en de medewerkers. Vaak zie je dat een manager een eigen kantoor heeft en daardoor afgezonderd is van de medewerkers uit zijn team. Hierdoor gaat de interactie verloren en raakt de manager zijn connectie met de medewerkers kwijt. Op het moment dat de manager in dezelfde ruimte zit als de medewerkers krijgt hij alles mee wat er speelt. Nu kun je denken dat dit afleid en dat dit een goede reden is om een eigen kantoor te hebben. Maar niets is minder waar! Als manager ben je er voor je team en gebruik je je antennes om te registreren wat er binnen het team speelt. Op deze manier kun je direct inspelen op uitdagingen en behoeftes.

Een andere reden kan zijn dat er simpelweg onvoldoende inzicht is in de situatie. Als je niet alle informatie hebt kan het zijn dat het probleem niet inzichtelijk wordt. Niet veel mensen komen open en eerlijk uit voor de daadwerkelijke situatie en vertroebelen (onbewust) de gevolgen van de situatie. Hierdoor wordt het probleem door de andere partij ervaren als een uitdaging en groeit het onbedoeld door tot het probleem kritisch wordt, maar dan is het vaak al te laat om verlies te voorkomen.

Tot slot hebben we dan nog trots. Iedereen heeft trots en we vinden het niet prettig om over onze problemen te praten. Laat staan om deze ook nog eens wereldkundig te maken binnen de organisatie. In plaats van het probleem te bespreken wordt het verborgen of niet bespreekbaar gemaakt omdat men geen gezichtsverlies wil leiden. Maar als je zegt dat iets er niet is wil dat niet zeggen dat het er niet is! Je beperkt alleen jezelf door problemen niet te bespreken of hulp van buitenaf in te roepen om een oplossing voor je probleem te vinden.

Iemand met een frisse blik ziet vaak meer dan iemand die midden in het probleem staat. Vaak zit je op dat moment vast in een cirkel waar je zelf niet uit komt. Of zie je het werkelijke probleem niet omdat je er te dicht op zit. Een externe partij kan je deze frisse blik geven en mogelijke problemen en oorzaken aandragen die je zelf niet ziet. Hierdoor wordt je niet meer beperkt door je blindheid voor je eigen probleem maar kun je verder met de oplossing.

Conclusie

Om je probleem op te kunnen lossen moet je soms je trots even opzij zetten en doen wat het beste is voor je bedrijf en je medewerkers. Dit kan betekenen dat je een extern bureau in moet huren om de problemen bloot te leggen die je zelf niet ziet, maar wel gevolgen hebben voor je bedrijf en je medewerkers. Wees daarom niet bang voor nieuwe inzichten maar omarm deze zodat je het maximale uit jezelf, je medewerkers en je bedrijf kunt halen.

Dit artikel wordt aangeboden door Start Vandaag.

https://www.start-vandaag.nl

Like what you read? Give Start Vandaag a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.