Hoe jouw kennis helpt

Binnen ieder team zijn er verschillende personen met ieder hun eigen kennisgebieden en/of kennisniveau’s. Middels deze kennis moet het team in staat zijn om de opdracht uit te voeren die aan hen is toebedeeld.

Iedereen is anders en heeft daarmee ook zijn of haar kennis niveau. Door ieders kennis te gebruiken binnen een team ontstaat er een krachtige samenwerking. Doormiddel van deze samenwerking kunnen complexe problemen worden opgelost en kunnen de mooiste oplossingen tot stand komen. Het is echter wel van belang dat iedereen de kans krijgt om zijn of haar kennis toe te voegen aan het team. Want twee weten immers meer dan één.

Sommige teamleden treden wat makkelijker naar de voorgrond. Terwijl andere de neiging hebben zich meer op de achtergrond te begeven. Soms heeft dit als gevolg dat de teamleden die meer op de achtergrond treden buiten het proces dreigen te vallen. Ze zijn er wel en pakken taken op, maar doen als ware niet actief mee aan de collectieve samenwerking binnen het team. Dit moet voorkomen worden. Hierdoor gaat namelijk uiterst kostbare kennis verloren. De kennis van een ieder is van waarde binnen het team, hoe klein ook. Iedereen heeft namelijk een andere gedachtegang en een andere benadering die voor waardevolle inzichten kan zorgen.

Conclusie

Iedereen zijn kennis is van belang binnen een team. Ook al denk je dat jouw kennis niet nodig is of bij kan dragen binnen het team. Jij hebt je eigen inzichten over de problemen die opgelost moeten worden, of eventuele kansen die er liggen voor het team. Dit maakt jou een waardevolle toevoeging aan het team. Jouw kennis kan wel eens het verschil kunnen maken of je de oplossing en de deadline met het team kunt en gaat halen!

Dit artikel wordt aangeboden door Start Vandaag.

https://www.start-vandaag.nl

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Start Vandaag’s story.