Hoe maak je doelen meetbaar

Gisteren hebben we in ons artikel besproken hoe je doelen specifiek maakt. Je hebt kunnen zien welke voordelen dit met zich meebrengt. Vandaag gaan we de volgende stap in het proces met je delen. We gaan je doelen verder specificeren door deze zowel specifiek als meetbaar te maken.

Het meetbaar maken van een doel geeft veel voordeel tijdens de reis richting de realisatie. Als een doel een vaste waarde heeft kan je hier een schaalverdeling op loslaten. Ik geef je een voorbeeld:

Je doel is om in 2018 mee te lopen met de Nijmeegse vierdaagse. Niet geheel onbelangrijk om deze ook uit te lopen. Om dit doel te behalen moet je in staat zijn om 50 kilometer per dag te lopen. Je zult afhankelijk van je algemene loopconditie dus moeten gaan trainen. Doordat je een vaste waarde hebt waar je naartoe werkt (50 kilometer) kun je een trainingsschema maken waarop je je voorgang goed kan volgen.

Hoe doe je dit dan? Laten we zeggen dat je nog 20 weken voor de start van de vierdaagse hebt. Je bent al in staat om 10 km per dag te lopen voor 4 dagen op rij. Je komt dus 40 kilometer per dag te kort. Om deze 40 kilometer aan te vullen moet je iedere week 2 kilometer per dag meer lopen. Immers 2 kilometer X 20 weken maakt de 40 kilometer die je te kort komt. Op het moment dat de vierdaagse begint kun je dan 4 dagen achter elkaar 50 kilometer lopen!

Doordat je het doel meetbaar hebt gemaakt kun je controleren of je achter, op of voor loopt op schema. Dit geeft je de mogelijkheid om op tijd in te spelen op de voortgang. Indien nodig kun je versnellen zodat het beoogde resultaat toch nog behaald kan worden.

Ieder doel is meetbaar te maken. Denk daarom goed na welke factor de meetwaarde is om het beoogde doel te behalen. Hierdoor krijg je inzicht in de voortgang. Dit levert je meteen motivatie om nog betere resultaten te behalen.

Conclusie

Het meetbaar maken is een belangrijk onderdeel van het goed opstellen van doelen. Ze helpen je inzicht te geven in de voortgang. Ook geven ze daarmee de mogelijkheid om op tijd veranderingen toe te passen om het beoogde doel daadwerkelijk wordt behaald. Niets werkt zo motiverend als het bewijs dat je harde werk je dichter en dichter bij je doel brengt!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.