Ik weet wat ik moet doen

Je bent aan het werk en er ontstaat een situatie waar je iets mee moet doen. Dit kan een fout, risico of een nieuw inzicht zijn . Wat doe je dan? Bij wie moet je dit onder de aandacht brengen? Ga je naar je manager of wend je je tot het team waarmee je samenwerkt? Het lijkt lastig om te bepalen, en dat is het ook! Maar er zijn manieren om het makkelijker voor jezelf te maken.

Ten eerste ben jij als gelijkwaardig lid van het team in staat om de beslissingen te nemen die nodig zijn. Daarnaast heb jij het inzicht om te weten wat je moet doen. Jij weet dus wat je moet doen! Samen met je team kun je alle situaties analyseren indien nodig maar jij weet als geen ander waar je mee bezig bent en hoe jij je werk moet uitvoeren.

In veel gevallen moeten er binnen een project werkzaamheden worden verricht om het gewenste resultaat te behalen. Maar de invulling van de oplossing voor het behalen van dit resultaat staat niet beschreven. Je zult dit zelf moeten invullen met jouw kennis en vaardigheden. Iedereen heeft zijn of haar taken binnen het project toegewezen gekregen en middels hun eigen input realiseren zij het gewenste eindresultaat.

Ook jij bent in staat om dit te doen. Of het nu gaat om het oplossen van problemen, het verhelpen van een storing of het bedenken van nieuwe functionaliteiten. Jij kan besluiten hoe je de werkzaamheden gaat oppakken en uitvoeren.

Conclusie

Jij weet wat je moet doen! Jij bent als onderdeel van het team gemachtigd om de invulling te bepalen voor jouw werkzaamheden. Jij weet hoe je jouw werk moet uitvoeren en daarmee kun jij het verschil maken. Wees daarom niet bang om jouw idee te uiten en je stempel te drukken op jouw werk!

Dit artikel wordt aangeboden door Start Vandaag.

https://www.start-vandaag.nl

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.