Je kan het zo maar eens mis hebben!

Voordat we een nieuwe actie gaan uitvoeren gaan we hier eerst goed over nadenken. De tijd die we hiervoor nodig hebben verschilt echter van persoon tot persoon. De reden dat we dit doen is omdat we de inspanning, kansen en mogelijke uitkomsten van deze actie in beeld willen brengen.

Maar er is ook een andere manier om met een nieuwe actie om te gaan. We denken kort na over wat de mogelijke uitkomst is van deze actie en beginnen dan met doen! Je leest het goed, we gaan doen. Je kunt er voor maanden over na blijven denken en alle scenario’s in je hoofd doorlopen maar zonder daadwerkelijke uitvoering blijft het een idee. Pas als je gaat doen kom je achter het resultaat. En bij het uitvoeren kun je het zo maar eens verkeerd hebben.

De uitkomst is namelijk niet altijd van tevoren te overzien omdat er externe factoren meespelen die ook invloed kunnen hebben op de uitkomst. Maar wat die invloed is kun je alleen maar ontdekken door te doen. Tijdens het uitvoeren kun je indien nodig de nodige aanpassingen aanbrengen om je actie nog succesvoller te maken. Nu zeg ik niet dat je overal maar aan moet beginnen zonder er eerst over na te hebben gedacht. Maar je kunt iets ook overdenken en dit heeft een negatief effect op je motivatie en de mogelijk uitkomst.

Conclusie

Het is goed om kort na te denken voordat je een nieuwe actie gaat uitvoeren. Maar door meer te doen in plaats van alles uit te willen denken kun je wel eens verrast worden door een veel positiever resultaat dan je eerst had gedacht en had verwacht. Je moet altijd bijsturen tijdens het uitvoeren van je actie. Leren middels ervaring doe je door te doen!

Dit artikel wordt aangeboden door Start Vandaag.

https://www.start-vandaag.nl

Like what you read? Give Start Vandaag a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.