Motiveer je team voor maximaal resultaat

Na de foto stop ik meteen met commanderen. Niet omdat ik daar geen zin in heb maar ook omdat het geen zin heeft. Commanderen werkt averechts. Toch zie je dit nog vaak gebeuren als het om het motiveren van mensen gaat.

Zaterdag ochtend langs het voetbalveld staan ouders naar hun kinderen te commanderen dat ze harder moeten lopen. Bij het basketbal veld wordt gecommandeerd dat ze beter moeten opletten.

Door de weeks wordt op de werkvloer gecommandeerd. Niet altijd met stemverheffing maar we vinden de dwingende toon nog steeds noodzakelijk om onze boodschap over te brengen. Maar werkt dit echt? Is dit echt wat mensen nodig hebben om gemotiveerd te raken?

Uit ervaring kan ik je zeggen dat dit niet werkt. Sterker nog, in veel gevallen werkt het averechts. Medewerkers worden hierdoor juist gedemotiveerd! Als je daar nu over nadenkt zul je misschien denken: ‘No shit Sherlock!’ Toch is de vraag: waarom commanderen we dan toch?

Vaak is dit een vorm van onmacht. Je moet iets voor elkaar krijgen maar het lijkt erop dat niemand snapt wat je bedoeld. Vaak leidt dit tot een gevoel van machteloosheid. We hebben geen idee hoe we onze bedoeling duidelijk moeten maken. Het enig alternatief wat we dan nog (denken te) hebben is onze stem verheffen.

Maar hoe kan dat dan anders?

Het antwoord daarop is eigenlijk heel simpel! Vragen stellen! Leg eerst het probleem uit aan je medewerker of team. Vraag vervolgens om oplossingen. Laat ze meedenken over hoe dit probleem verholpen kan worden. Zij zullen vervolgens vragen gaan stellen over wat je precies bedoeld. Hierdoor bestaat meer begrip van de situatie.

Het team gaat zich ook meer betrokken voelen bij het probleem en wil dit graag oplossen. Van een situatie waarin commando’s en weerstand elkaar opvolgen ga je naar een situatie waarin gezamenlijk naar oplossingen gezocht gaat worden.

Conclusie

Zorg ervoor dat je, op het moment dat je wilt gaan commanderen, even gas terug neemt. Stel jezelf de vraag waarom je wilt gaan commanderen. Ga vervolgens over op het stellen van vragen aan je medewerker of team. Probeer samen het probleem helder te krijgen en te zoeken naar een oplossing. Je zult verbaasd zijn over de energie, motivatie en creativiteit die daarmee los komt!

Dit artikel wordt aangeboden door Start Vandaag.

https://www.start-vandaag.nl

Like what you read? Give Start Vandaag a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.