Καλοκαίρι

Οι μπόρες του καλοκαιριού

ξεπλένουν τις προσδοκίες

των σίγουρων ανθρώπων

τις αβέβαιες εποχές

για λίγο.