BYKÓ reitur
Gísli Marteinn
292

Sammála Gísla eins og oft. Mæli með eldgamalli bók sem er í jafn miklu gildi og þegar hún kom út. “New movement in Cities” eftir Brian Richards. Hann var tengdur Archigram hópnum á sjöunda áratugnum. Uppástunga T gatnamót í plani eða 2ja hæða í kjallara og 3500 fermetra 2ja hæða raðhúsaþyrping eða 2ja hæða íbúðaklasi ofan á. Win-win.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.