Förutse framtiden

Vi kan inte förutse framtiden. Vi kan planera för planerade kommande händelser. Vi kan på goda grunder anta vad som kommer hända i morgon. Vi kan ta den information vi har idag och gissa hur det kommer att bli. Men vi kan inte förutse framtiden.

Vi kan ha ett möte eller en fika vänner emellan inskriven i almanackan. Vi tror oss veta att vi kommer att befinna oss på just den platsen vid den tidpunkten. På goda grunder kan vi anta att det också kommer bli så. Förutsatt att inget oförutsett uppstår för dig eller de andra parterna.

Vi kan stå inför ett viktigt beslut och försöka fatta det på klokast möjliga sätt. Det kan finnas information till vårt förfogande som pekar åt antingen det ena eller andra hållet. Magkänslan kan antingen hålla med eller hävda motsatsen. I slutändan visar ändå framtiden att det bara var en gissning.

Vi kan inte förutse framtiden och det kan verka som både något osäkert men också befriande. Vi vill inte drabbas av någon obehaglig överraskning. Vi vill kunna ta de rätta och kloka framtidsbesluten. Men vi vill inte heller veta hur en film slutar på förhand. Då vore den väl ändå inte särskilt spännande?

Vi kan undra vad som ska ske och hur livets vägar ska komma att föra oss dit. Vi kan undra när nästa korsning dyker upp och vart den kan leda. Vi kan tro på saker. Vi kan gissa på saker. Vi kan hoppas på saker. Men vi kan inte förutse framtiden. Slappna av och låt den komma till dig istället.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Stefan Ledin’s story.