#TNW2017 — Look back, look out and look forward.

Gisteren mocht ik een dag meegenieten van een van de grootste congressen van het land: The Next Web. Het voelt toch meer als een festival dan een congres. Gelukkig maar. Hierbij mijn highlights.

The Next Web, overview over het festivalterrein. Inclusief typisch Nederlands weer…

Minder, minder, minder!
Een van de grootste thema’s die ik oppikte was ‘minder’. Hoe gaan we om met zó veel technologie dat je er gek van wordt.

Nir Eyal bracht praktische tips en de mededeling dat we het vooral zelf in de hand hebben. 75% van alle smartphone-gebruikers laat alle berichtgeving op de standaardinstellingen staan en krijgt dus de hele dag door signalen van Facebook, mail, agenda’s, Snapchat en ga zo maar door. Zet ze lekker uit, dat geeft rust. En ligt jouw mobiel ook op je nachtkastje? Weg ermee. Meer nachtrust en meer sex als we meneer Eyal mogen geloven…

‘Calm Design’ is een ander thema dat speelt. Laat gebruikers zelf de manier van alert kiezen. Waarom geen vrolijk deuntje als de robot stofzuiger klaar is? Praktische guidelines en voorbeelden vind je op calmtech.com.

Quick lessons

Kick-box, een open-source toolkit van Adobe helpt je met innovatie en de waarde daarvan aantonen. kickbox.adobe.com

9GAG komt binnenkort met een eigen paper uit over het online gedrag van de jonge generaties en hoe zij hun gevoel uiten middels smiley’s.

Blendle heeft met succes getest of het geven vertrouwen bijdraagt aan de verkoop. De ‘niet goed, geld terug’ garantie die ze geven bij het lezen van artikelen heeft er voor gezorgd dat ze meer artikelen zijn gaan verkopen. En dat weegt op tegen het aantal teruggaven, aldus Alexander Klöpping.

Google Lens is aangekondigd en dat geeft interessante mogelijkheden. De camera registreert wat hij ziet en kan het in context plaatsen.

Nothing beats time. 
Alain Sylvan van Optimus Time nam ons mee in zijn verhaal over timing. Het succes van een release van een bedrijf, product of dienst heeft ook grotendeels met timing te maken. Zo zou het succes van Spotify deels te wijten zijn aan het feit dat het publiek al gewend was aan streamingdiensten zoals Deezer en Napster. 

Look back en leer van gisteren. 
Look out voor je concurrenten die vandaag achter je aan zitten. 
Look forward om te blijven ontwikkelen in de toekomst.

We can’t solve our problems with the same thinking we created them.- Einstein

Ik kon natuurlijk niet bij alle sprekers aansluiten. Dus heb ik iets gemist? Vul ‘m aan!

Doei. Stefan Verhoeve

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.