Hvor er toilettet?

“Hvor er toilettet?” er et spørgsmål der ofte høres på store hotel og konferencecenter, Hotel Nyborg Strand, som AppMonk har arbejdet sammen med for at bygge en indendørslokationsløsning. Ved hjælp af iBeacons, som vi har installeret i massevis på hotellet, og med appen i hånden, kan konferencegæsten øjeblikkeligt se sin indendørsposition på et grafisk flot kort over konferencelokalerne. Og toiletterne. Som travl gæst på en stor konference med mange udstillingsstande og networking muligheder, kan det være sin sag at finde nærmeste toilet eller restaurant, eller sit eget værelse for den sags skyld. Den nye hotel og konference app fra AppMonk, indeholder banebrydende vej finding og positioneringsteknologi. Indendørs kan man ikke modtage signaler fra satellitterne og derfor virker GPS ikke. Men behovet for at finde vej til næste interessante sted, er ikke mindre selvom man er til fods og under tag, når man netop opholder sig på et hotel og konferencecenter der alene har 10.000 m2 gangareal, og med plads til op mod 500 overnattende gæster og over 1000 til spisning.

Kassevis af små iBeacons sættes op

Teknologien

iBeacons er små radiosendere der anvender Bluetooth. Men uden den besværlige Bluetooth parring som du måske kender når du tidligere forsøgte at få dit udstyr til at snakke sammen. Et iBeacon kan betragtes som et lille fyrtårn der udsender en simpel besked om hvem det er. Det er så modtageren af signalets opgave, i vores tilfælde en iPhone eller Android enhed, at bruge denne information nyttigt. Udover beskeden om hvilke fyrtårne der netop nu modtages signal fra, er signalstyrken også tilgængelig. Når man på forhånd ved hvor de stationære fyrtårne er placeret, da kan man beregne modtagerens, f.eks. smartphonens, lokation. Dette kan ske via trilateration som minder om den triangulering som man anvender i GPS systemet, eller man kan lave en simplere beregning og bruge langt færre iBeacons, og blot at angive hvilket område man befinder sig indenfor. Vi har anvendt beacons fra Kontakt.io.

Om appen

AppMonk har bygget en app fyldt med brugbar information om hotellet for både fritidsgæsten og konferencedeltageren. Med en konferencekode kan man åbne en fuld oversigt over alle konferencesessioner med visning på et kort over Hotel Nyborg Strand. Dette gør det meget lettere at finde vej mellem de spændende events. Når man bevæger sig rundt på hotellet, med appen åben på sin smartphone, vil den af og til fortælle om særlige steder du befinder dig i nærheden af og angive åbningstider med mere.

Bemærk: Appen er ikke tilgængelig til download i skrivende stund, 29. jan. 2016, men kommer snart!

Like what you read? Give Steffen Sørensen a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.