Kan je “voor” copyright zijn?

Kan je “voor” copyright zijn? Ik geeft toe het is gemakkelijk om via MP3converter allerlei muziek van YouTube te rippen, en daarom doe ik het ook. Het is gewoon te bereikbaar, als ik even een bepaald liedje nodig heb is het gemakkelijk, handig en snel om het illegaal te downloaden van het internet. Misschien moet ik eens wat meer cd’s kopen en de muziek business echt steunen.

Maar verder dan dat gaan mijn copyrightsmisdrijven niet; ik download nooit films of series vanop de één of de andere louche site. (Ook gewoonweg omdat ik niet weet hoe eraan te beginnen) .

Ik ben zeer vaak bezig met fotografie, als mijn foto’s zouden gepubliceerd worden heb ik ook graag dat mijn naam erbij komt. Dat vind ik maar logisch. Zelf probeer ik steeds rechtenvrije foto’s te gebruiken, of de juiste bronvermelding te vermelden.

Kan je voor copyright zijn? Ja, ik ben een voorstander maar betrap me zelf wel op het niet respecteren ervan…

Like what you read? Give Stef Keynen a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.