Co je libertarianism

Jednou, a jsem si jistej, že k tomu nakonec dojde, jeden blb v hospodě řekne druhýmu:

“Hele, slyšel jsi o XYZ? Hrozně moc by to mohlo zlepšit všechno.”
“Ne vole, povídej.”

— — — — — — — — — — — — — —

Co myslíte, že XYZ je?

XYZ je něco, co způsobilo, že kontinenty Evropa a Amerika v 19. a 20. století ovládly svět.

“Takže, co to je?”

Nejsou to technologie, zbraně, ani všeobecné volební právo, nic z toho. Fakt nezaměňuj příčinu a následek. Je to něco jiného.

“Takže, co to je?”

Dříve se to vysvětlovalo jako “nastavit druhou tvář”.

“Cože, křesťanství?”

Jen jedna jeho složka, ta nejdůležitější. Zbytek je převážně balast.

“Vůbec nechápu, co chceš říct.”

Podstatou libertarianism je, že ti nevadí, že někdo má jiné preference, než ty. Křesťanské “nastavit druhou tvář” (In your face!) je podstata libertarianism. Já snesu, že máš jinej názor.

“Co?”

Extenze tohoto principu, a není to intuitivní cesta, vede k tomu, že daně jsou krádež, zákony otroctví, stát zlo. Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim.

“WTF?”

Ad daně jsou krádež, naprostá většina lidí je platí, protože očekává nějaké plnění, a věří v to, takže by je stejně tak dobrovolně platila soukromé společnosti.

Ad zákony jsou otroctví, naprostá většina lidí moc dobře ví, co je špatné chování a co to dobré. Není třeba popisovat každý jeden případ pomocí zákonů z parlamentu. Naopak, je třeba pro každý jeden případ hledat co nespravedlivější řešení, a to jedině soudem. V anarchistické společnosti se soudce nerozhoduje podle zákonů psaných dávno mrtvými lidmi, ale jen podle svého svědomí a podle svědomí svých zákazníků.

Ad stát je zlo, snad už je to teď jasnější.

https://en.wikipedia.org/wiki/Libertarianism

Like what you read? Give Daniel Steigerwald a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.