Image for post
Image for post

Jeg har vært på FOSDEM i Brussel i helgen. Hadde også gleden av å bidra med et foredrag. Aldri før har jeg sett så mye Linux-skjegg, hestehaler og t-skjorter/piqué med morsomme geek-vitser på.

FOSDEM er en begivenhet hvor mer enn 8000 teknologer møtes for å hacke og holde foredrag for hverandre med tema fri og åpen programvare. Konferansen er helt gratis og er kun muliggjort gjennom sponsorer og donasjoner. T-skjortene for konferansen er gratis (om man gir en donasjon på minst €25).

Kaoset er tilsynelatende fullstendig med 688 ulike ting som skjer spredd over 33 rom i mange forskjellige bygninger på campusen til Université Libre de Bruxelles. Etter målbevisstheten til de som surrer rundt her ser det imidlertid ut til at de fleste har oversikt selv om jeg ikke har det. Å finne forelesningssalen hvor jeg selv skulle holde mitt foredrag var utfordrende nok. Særlig fordi det sto vanvittig mye folk utenfor og ventet. …


Image for post
Image for post
Fra foredraget “Now The Hard Work Starts” av Luke Kanies , grunnlegger av Puppet.

Jeg har vært på Config Management Camp i Gent, Belgia. Dette er en mye mindre konferanse enn FOSDEM som jeg var på i helgen, og er egentlig en spin-off av ett av temaene fra den konferansen. Konferansen blir alltid avholdt de tre påfølgende dagene etter FOSDEM. Interessen har med andre ord vært stor for konfigurasjonsstyring, men mitt førsteinntrykk er at konferansen enten må fornye seg eller innse at konfigurasjonsstyring av servere er et synkende skip. Ihvertfall slik det fremstår i dag.

For meg er turen til Gent også en slags pilgrimsreise til arnestedet for DevOps-bevegelsen. Det var nemlig her den første DevOpsDays ble arrangert i 2009, hvilket er opphavet til hashtaggen #devops og en bevegelse som har hatt enorm betydning for hele IT-bransjen. Man kan kalle det en revolusjon som, om du ignorerer den, gjør at du vil bli utkonkurrert av de som har adoptert hva vi har lært i kjølvannet av bevegelsen. …


Image for post
Image for post

Du har sikkert hørt om Conway’s Law. Den går som følger:

Organizations which design systems are constrained to produce designs which are copies of the communication structures of these organizations.

M. Conway, How Do Committees Invent, 1968

Selv om Conway skrev sin artikkel på sekstitallet, så fikk ikke “loven” så mye oppmerksomhet før på nittitallet. Siden har den vært å finne i hundretusenvis av bloggposter og presentasjoner. Å kalle det en lov er å ta hardt i. Det var Fred Brooks som siterte artikkelen i klassikeren “The Mythical Man-Month”, hvor han kalte det for “Conway’s Law.” Det dreier seg nemlig mer om en observasjon enn et bevis (senere forskning støtter imidlertid observasjonen). Observasjonen beskriver på en utmerket og kortfattet måte sammenhengen mellom organisasjoners struktur og IT-arkitektur. Som for eksempel at hvert Smidig-team lager hvert sitt system når forretningen er organisert etter teaminndelingen. …

About

Stein Inge Morisbak

CDO at Haugaland Kraft

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store