Fra foredraget “Now The Hard Work Starts” av Luke Kanies , grunnlegger av Puppet.


Istedenfor å lese denne bloggposten anbefaler jeg at du leser Melvin E. Conway sin artikkel “How Do Committees Invent?” fra 1968. Om du likevel fortsetter å lese denne bloggposten vil jeg forsøke å gjenfortelle høydepunkter og knytte noen egne tanker til hva som står i den. Det er nemlig ikke bare Conway’s Law som er verdt å få med seg.


Avhengigheter mellom leveranseteam, og avhengigheter til eksisterende IT-systemer eller forvaltning kan være utfordrende å håndtere. Særlig ved gjennomføring av større IT-prosjekter. Det mest vanlige er å legge omfattende planer for å synkronisere aktiviteter som har avhengigheter. Omfattende planlegging er imidlertid ikke riktig løsning og er direkte skadelig for organisasjoner som jobber Smidig.


For the first time, DevOpsDays is coming to Oslo! DevOpsDays is a self-organizing conference for DevOps practitioners. It brings together leaders in Software Development and IT Operations to collaborate and learn from each other. It is both a technical conference and a conference focusing on culture, processes and structure within organizations.

DevOpsDays Oslo 2016

Origins


Puristene hevder det ikke går an å være en DevOp, DevOps-utvikler, DevOps-drifter, DevOps-teknolog, DevOps-ingeniør eller lignende. DevOps er ikke en jobb, det er en filosofi. Vel og bra, men i og med at jeg tror på denne filosofien så ønsker jeg også å jobbe med mennesker som i likhet med meg ønsker å leve etter denne filosofien. Hvilke egenskaper skal jeg se etter?


Alle snakker om DevOps. Virksomheter kan rett og slett ikke overse det faktum at DevOps er en forutsetning for mer effektiv programvareutvikling. Det er riktig det, men DevOps alene er ikke hele svaret. Derfor er det viktig å forstå hva DevOps er en forutsetning for, hvilke hindringer det fjerner, hvilke fordeler det gir og hvordan det påvirker organisasjonen. Hvorfor er det viktig for forretningssiden? Hvordan påvirker det IT-avdelingen? Vel så viktig er det å snakke om hva som er forutsetninger for DevOps. Selv om DevOps ikke er et sett med teknologier eller prosesser, er det vanskelig å implementere det uten å ta hensyn til disse aspektene.


DevOpsDays er en av de viktigste konferansene som fokuserer på DevOps. Konferansen arrangeres mange ganger årlig på mange steder spredt over hele verden. Med BEKKs fokus på DevOps var det naturlig at vi var tilstede da konferansen nylig ble arrangert i Berlin.


De store IT-prosjektenes tid er heldigvis forbi om man skal tro alt man leser, men hva med de små? Selv Smidige prosjekter forventes å bli ferdige på en eller annen dato i fremtiden, og når systemet er levert, skal det overleveres til linja. Er det virkelig bare størrelsen som er problemet, eller er det selve arbeidsformen som ikke fungerer?


Continuous delivery has become increasingly popular over the last few years. However, implementing it is often considered to be difficult and risky. Many seem to believe that to gain anything from continuous delivery you must implement it one hundred percent. We hold this to be false. The road to continuous delivery is paved with many smaller goals, each of which deliver value by themselves. The maturity model will serve you as a guide on this road.

THE MODEL

Stein Inge Morisbak

CDO at Haugaland Kraft

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store