Verslag gastsprekers

Gastspreker 1 — Henk willems — 13/03/2017

Henk Willems is grafisch ontwerper, werkt bij Duval Branding en werkte al verschillende opdrachten uit voor gekende merken.

Wanneer Henk Willems begon te praten had hij onmiddelijk de aandacht van het publiek mee. De vele projecten die hij na elkaar opsomde gaven mij een gevoel van bewondering. Bewondering om te zien wat hij al bereikt had en voor welke merken hij al gewerkt had. Zien dat het om échte cases in het échte leven gaat is interessant omdat we nu vaak fictieve projecten hebben die we nooit, of toch niet snel gepubliceerd gaan zien.

Daarnaast is het fijn dat we van nul werden meegenomen in het proces van elke case. Zo kan je inbeelden hoe het in het echte werkleven er aantoe gaat en was ik benieuwd naar elke nieuwe case.

Ik had wel het gevoel dat je in het werkveld de klant meer kan overtuigen en meehebben als je al je keuzes kan verantwoorden dan op school.

Als spreker vond ik de eerste spreker het best. Hij stond recht, wat direct de aandacht van het publiek trekt en hij liet die aandacht ook niet los. De manier waarop hij sprak vond ik ook oprecht, zo sprak hij over wanneer het soms tegenzat maar ook over momenten waar hij heel fier op was.

Gastspreker 2 — Ben Urbain — 24/04/2017

Ben Urbain is founder & creative director van Glossy.be.

Wat deze presentatie mij vooral geleerd heeft, is dat het proces van een campagne vooral gepaard gaat met veel contact met de klant. Zo vertelde Ben Urbain hoe lang hij aan tafel zat met de klant, tot iedereen op dezelfde golflengte zit. Maar ook het belang van mock ups werd me duidelijk in deze presentatie. Hij werkte vaak met mock ups en dat helpt voor een duidelijker beeld van het branding concept en hoe we het fysiek moeten voorstellen.

Zijn projecten en onderwerpen die hij aankaartte vond ik perfect uitgekozen voor onze groep.

Het was jammer dat hij de hele presentatie op zijn stoel bleef zitten, naar mijn gevoel komt zo’n lichaamstaal nonchalant over en geeft dat een gevoel dat hij ongeïnteresseerd is. Hij sprak daarentegen wel luid genoeg en gepassioneerd door zijn werk.

Gastspreker 3 — Geertjan Tillmans — 22/05/2017

Geertjan Tillmans studeerde animatie en werkt vandaag voornamelijk zelfstandig als 2D animator.

Animatie is een vakgebied waarbij ik mij niets kon inbeelden, maar wat mij wel heel interessant leek.

Het was boeiend om te horen dat hij zich inzet voor verschillende grote maar ook kleine projecten, van geboortekaartjes tot campagnes voor gekende merken.

De presentatie zelf vond ik minder sterk dan de vorige presentaties, omdat ik de spreker moeilijk kon verstaan. Er was ook weinig actie en het was niet interactief, wat maakte dat het publiek snel de aandacht kwijt was. Jammer, want ik ben ervan overtuigd dat hij een heel interessante en gevarieerde job heeft.

Wanneer de verschillende projecten in beeld kwamen, was het voor mij een raadsel hoe je daaraan zou beginnen. Daarom vond ik het een groot pluspunt dat we een demonstratie te zien kregen van hoe hij te werk gaat.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.