Anno 2019 hebben we een indigestie van gebakken lucht. Vooral jongeren zijn er allergisch voor en willen iets betekenisvol horen. Die trend stelt marketeers voor een uitdaging: hoe te vermijden dat mensen een boodschap als ‘blablabla’ beschouwen? Het antwoord is even kort als eenvoudig: door eerlijk, oprecht en doelgericht te communiceren. In vaktermen wordt dit purpose marketing genoemd, ik verwoord het liever als: zeg waar het op staat en cut the crap.

Keuken op straat
©mauscreations

Op het netvlies gebrand


Content delen is één ding, maar de lezer overtuigen met je verhaal is een ander paar mouwen. Vaak is een sterk verhaal niet voldoende. Je moet ook mensen ‘letterlijk’ verleiden om jouw content te lezen. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw verhaal blinkt én gelezen wordt?

Er was eens


Wie zijn deze linksters?

Steven Depaemelaere

#storytelling #storymaking #mauscreations #anothermausstory

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store