Spennende produksjon for treningsglade

Effektive treningsvideoer med rent uttrykk skal aktivisere brukerne til en litt hemmelig kunde vi ikke kan avsløre helt enda.

Aktiv innholdsproduksjon

Vi er igang med et nytt og spennende innholdsprosjekt, og en del av leveringen er ukentlige treningsprogrammer. Til det har vi fått med oss PT og ernæringsfysiolog Mia Eckhoff, i samarbeid med Casall. Med effektive og enkle treningsprogrammer håper vi å gjøre det litt enklere for brukerne å komme seg på trening.

GIF it up — uten stills

I samarbeid med kunden valgte vi et lyst, rent og ryddig uttrykk der treneren skulle være i fokus. Simpleness sin dyktige fotograf Magnus Nordstrand valgte video fremfor stills. Ved å loope videoen på akkurat riktig punkt har Magnus laget en sømløs avspilling av øvelsen, som varer ut i uendeligheten. At vi valgte å lage GIF-ene på denne måten resulterte også i betydelig mindre etterarbeid.

Like what you read? Give Stine Stenhaug a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.