Når forskningen indimellem viser en vej til at ‘slå markedet’…

… så fører vejen faktisk til sejr, og vejen virker godt lige indtil den bliver offentliggjort i videnskabelige tidsskrifter. Det konkluderer helt frisk forskning, der snart offentliggøres i et af verdens mest prestigefyldte videnskabelige tidsskrifter inden for investering, Journal of Finance.

Forskningen undersøger 97 forskellige (cross section) mål (som fx mængden af optioner givet til ledelsen i et givet firma), som andre forskere tidligere har vist kan udnyttes til statistisk arbitrage (altså gratis penge i gennemsnit eller over tid). Det undersøges om du bør begynde at læse videnskabelige tidsskrifter for at finde ud, hvad det næste mål, forskerne finder, er. Svaret er, at det bør du, for der er merafkast at hente, men ideelt skal du lære forskerne at kende, så du ved, hvad deres næste mål bliver, før det bliver offentliggjort — dér virker målene uhyggeligt godt.

Metoden er ret enkel: tag et mål, foreslået af en forsker og udgivet peer reviewed i et top-tidskrift, og rangordn aktier ud fra målet. Dan en selvfinansierende portefølje, hvor du går lang i dé aktier, der ligger i top 10%, og finansier ved at gå kort i dé aktier, der ligger i bund 10%. Vurdér så om denne porteføljes afkast kan forklares af klassiske modeller for risiko og afkast, eller om der er signifikant ’alfa’ (altså statistisk arbitrage, uforklarligt merafkast (efter risikojustering), kald det, hvad du vil). Se så på om dette ’alfa’ ændrer sig, når forskningen offentliggøres. Det gør det: ’alfa’ falder i gennemsnit med 58%, når forskningen bliver offentligt kendt!

Værd at bemærke er, at forskningen kan afvise, at ’alfa’ forsvinder helt: så selv efter faldet i ’alfa’ i kølvandet på, at forskerne fortæller os, hvad de gør og hvordan det virker, bliver vejen til at ’slå markedet’ ved med at virke. Forskerne finder farbare veje, der er så farbare, at selv når flere lærer dem at kende, blive de ikke ødelagt af kø. Så der er ingen undskyldning for ikke at lære at læse offentliggjorte videnskabelige artikler af forskere.

Mark Carhart som vi omtalte i seneste indlæg (læs endeligt dét, hvis du vil vide mere om hvilken vej, han opdagede), er et omvandrende eksempel på dette. Han skrev sin PhD-afhandling under en top-økonom, fandt en anormalitet, tog til Goldman Sachs og tjente dem penge på at udnytte anormaliteten for deres kunder, blev indhentet af, at strategien blev offentligt kendt og derfor ikke virkede lige så godt som kunderne havde været vant til, så fonden måtte lukke på grund af dårlig (eller rettere ’blot’ dårligere…) performance, og han måtte ’trække sig tilbage’ til at drive sin egen investeringsfond baseret på samme anormalitet (men nu uden de forvænte, hysteriske kunder i ryggen).

I øvrigt er du måske nysgerrig efter et eksempel på en aktuel anormalitet? I weekenden rammer sommertid. Anerkendt (og offentliggjort) forskning fra et anerkendt videnskabeligt tidsskrift, viser, at sommertid- og normaltidweekenden giver et særligt dårligt afkast. Så du skulle have sørget for at sælge ud onsdag (’lige’ før sommertid), og vente med at købe ind til (lige) efter sommertid. Og hvis du er en ekstremt aggressiv trader, så burde du shorte markedet i vildskab henover sommertidweekenden (og normaltidweekenden); altså sælg fredag ved lukketid og køb tilbage igen mandag morgen. Forklaringen på, at du vil tjene penge på dén strategi, påstås at være, at tidsskiftet fører til hvad læger ville kalde ’desynchronosis’ (ligesom jet lag…), hvilket forårsager træthed og pessimisme mandag morgen hos investorer, tradere og andre i markedet. Tro det eller ej, men tjek lige dén hér tabel fra Mark J. Kamstra, Lisa A. Kramer og Maurice D. Levi fra deres klassiske artikel Losing Sleep at the Market fra American Economic Review:

I gennemsnit kan der forventes et afkast på 0,102% dagligt på New York Stock Exchange på tirsdage, onsdage, torsdage og fredage (når aktierne på børsen ligevægtes uanset størrelse). På typiske mandage vil der være et negativt afkast på -0,070%. På (handels-)dagen efter sommertid vil der være et meget større fald på -0,181% ligesom der efter normaltid vil være et ekstremt stort fald på -0,628% (så i den syge fantasiverden, hvor dette var det daglige afkast HVER handelsdag hele året, ville det svare til et årligt afkast på -79,6% (!!!)).

Er du allerede begyndt at glæde dig til vintertid, så du kan shorte? Jeg forstår dig. Og forresten sker det den 30. oktober i år, så vær klar til at shorte/sælge fredag den 28. oktober og købe mandag den 31. oktober.

TEAM ECONSOFT

Ps. Nu ved du hvorfor vi elsker forskere i investeringsteori, og hvorfor vi hænger ud med dem hver eneste gang, vi får chancen, og hvorfor vi nyder at høre dem fortælle (oftest mildt uforståeligt, langt og kompliceret!) om deres endnu ikke offentliggjorte resultater…

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Stock Gains’s story.