Поздравления за колосалния труд.
Miroslav Mavroff
1

Благодаря! Това за което говорите е наистина удобно и отдавна се използва в нормалните градове с развит транспорт и система. Но Гугъл картите комбинирани с GPS вече клони към съвсем друг вид информационна система. Тук говорим единствено за хартиена карта. В джоба, на стената на гарата, на спирката или в автобуса. Класика, която за сега мисля, че още има някакво бъдеще;)

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Stoian Stoianov’s story.