Facebook

(Facebook logo)

Facebook is a social networking service launched on February 4, 2004. It was founded by Mark Zuckerberg with his college roommates. The website’s membership was initially limited by the founders to Harvard students, but was expanded to other colleges in the Boston area, and gradually most universities in Canada and the United States,and by September 2006 to everyone.

Mark and his classmates created Facemash firstly, it was a website to compare Harvard students pictures “hot or not”. The site was quickly forwarded to several campus group list servers. However, the website was shut down by Harvard executives a few days after it opened.

In January 2004, Mark Zuckerberg began writing the code for a new website, known as ‘theFacebook’. On February 4, 2004, Zuckerberg launched “Thefacebook”, originally located at thefacebook.com. Zuckenberg intention was an universal network and just after launch it became exremely popular all around world and started a new era “social networks”.

Social Network movie released in 2010, story based on Zuckenberg and Facebook foundation.

– – – – – – – – – –

Facebook 2004 yılında faaliyete girmiş oldukça yaygın kullanımı olan uluslararası bir network’tür. Mark Zuckenberg ve oda arkadaşları tarafından kurulmuş başta yalnızca Harvard öğrencilerine hizmet etmesi planan site sonrasında Amerika ve Kanada’daki diğer üniversitelerde en sonunda bütün dünyada yaygın olmuştur.

Mark ve arkadaşları Facebook öncesinde Facemash adlı siteyi kurdular. Bu site Harvard öğrencilerinin fotoğraflarını “ateşli veya soğuk” olarak karşılaştırmayı sağlayan bir siteydi. Her ne kadar site çok başarılı olsa Harvard yönetimi tarafından kapatıldı.

2004 yılının başında Mark Facebook olarak bildiğimiz sitenin kodlarını yazmaya başladı ve 4 Şubat 2004'te siteyi açtı. Asıl hedefi uluslararası arası bir network olan Zuckenberg kısa sürede hedefine ulaştı ve Facebook gün geçtikçe yaygınlaştı ve sosyal ağlar adlı yeni bir çağa geçişi başlattı.

2010 yılında yayınlanan “Social Network” filmi Zuckenberg ve Facebookun hikayesini konu almıştır.