Hezarfen Ahmet Çelebi

(a picture describes Hezarfen Ahmet Çelebi’s flight)

Hezârfen Ahmed Çelebi (Hezarfen means “a thousand sciences” polymath) was a legendary Ottoman aviator of Istanbul, who was the first man ever flown. In 1630 he flew from Galata Tower to Doğancılar Square in Üsküdar over bosphorous. The distance between Galata Tower and Doğancılar is 3.5 km, and height of Galata Tower is 97.6m above sea , Doğancılar Square height is 12m above sea.

After his successful attempt, Sultan Murad IV granted him a sack of golden coins, but Sultan assistants found Hezarfen as dangerous man due to his intelligence and Sultan sent him exile to Algeria and Hezarfen died over there.

The 17th century writings of Evliyâ Çelebi relate this story of Hezârfen Ahmed Çelebi, circa 1630–1632: “ First, he practiced by flying over the pulpit of Okmeydanı eight or nine times with eagle wings, using the force of the wind. Then, as Sultan Murad Khan (Murad IV) was watching from the Sinan Pasha mansion at Sarayburnu, he flew from the very top of the Galata Tower and landed in the Doğancılar Square in Üsküdar, with the help of the south-west wind. Then Murad Khan granted him a sack of golden coins, and said: “This is a scary man. He is capable of doing anything he wishes. It is not right to keep such people,” and thus sent him to Algeria on exile. He died there.”

“Istanbul Beneath My Wings” (İstanbul Kanatlarımın Altında) film released in 1996 based on lifes of Hezârfen Ahmet Çelebi, and his brother rocket aviator Lagari Hasan Çelebi, and Ottoman society in the early 17th century, as witnessed and narrated by Evliyâ Çelebi.

— — — — — — — — — — — — — — -

Hezârfen Ahmed Çelebi (Hezarfen 1000 ilim anlamına gelir) Osmanlı’nın en önemli kişilerinden biridir, 1630'da Galata Kulesi’nden Üsküdar’da bulunan Doğancılar Parkı’na boğazın üstünden uçarak, tarihte uçan ilk insan olmuştur. Galata Kulesi ile Doğancılar parkı arası mesafe 3.5 km, deniz seviyesine göre Galata Kulesi 97.6 metre, Doğancılar Parkı ise 12 metredir.

Yaptığı bu başarılı uçuş sonrası dönemin Padişahı 4. Murat tarafından bir kese altınla ödüllendirilmiştir fakat 4. Murat’ın yaverleri Hezarfen’i zekasından dolayı çok tehlikeli bulmuşlardı ve Hezarfen’in Cezayir’e sürgün edilmesini sağladılar ve Hezarfen’in yaşamı orada son buldu.

17. yüzyıl yazarlarından Evliya Çelebi, ünlü kitabı Seyahatnamesi’nde bu olaydan şu şekilde bahseder: “Başlarda Okmeydanı’nda yaptığı kartal kanatlarıyla denemeler yapıyordu. Daha sonra Galata Kulesi’nin tepesinden boğazı da geçerek Üsküdar Doğancılar Meydanı’na ulaştı. Bu sırada Padişah 4. Murat da dürbünle Hezarfen’i izliyordu. 4. Murat daha sonra Hezarfen’i bir kese altın ile ödüllendirdi, fakat 4. Murat’ın danışmanları Hezarfen’i zekasından dolayı çok tehlikeli buluyorlardı ve Hezarfen’in Cezayir’e sürgün edilmesini sağladılar ve Hezarfen orada öldü.”

1996 yılında vizyona giren İstanbul Kanatlarımın Altında filmi, Evliya Çelebi ve kardeşi roketle uçuş yapan Lagari Hasan Çelebi’nin hikayesini dönemin Osmanlı yaşamının içinde Evliya Çelebi gözünden anlatır.

Source: Wikipedia, Hezarfen Çelebi Documentary