Quarantine Story / Karantina’nın Hikayesi

A quarantine is used to separate and restrict the movement of persons. This is often used in connection to disease and illness, such as those who may possibly have been exposed to a communicable disease. The word comes from an Italian variant of “quaranta giorni”, meaning forty days, was the period that all ships were required to be isolated before passengers and crew could go ashore during the Black Death plague epidemic. It applied firstly the city of Dubrovnik in Croatia, 40-day isolation of ships and people before entering . This was practiced as a measure of disease prevention related to the Black Death. Between 1348 and 1359, the Black Death wiped out an estimated 30% of Europe’s population, and a significant percentage of Asia’s population.

More than half a millennium since quarantine became the core of a multicomponent strategy for controlling communicable disease outbreaks, traditional public health tools are being adapted to the nature of individual diseases and to the degree of risk for transmission and are being effectively used to contain outbreaks.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Karantina insanları ve diğer canlıları mevcutta devam eden ve taşınabilir olan hastalıklardan koruma amaçlı olarak ortaya çıkmış bir önlemdir. Karantina kelime aslı İtalyanca olan “quaranta giorni” olan söz öbeğine dayanır, bu da 40 gün anlamına gelir. Yapılan araştırmalar sonucu Kara Veba adlı ölümcül hastalığın, hastalık bulaşan insanlara etkisi 40 gün içerisinde görülür. Bundan ötürü ilk olarak Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde yapılan uygulamada dışarıdan gelen gemiler ve insanlar şehre alınmadan önce 40 gün şehir dışında bekletilir, bu süreçte hastalığa dair bir belirti göstermeyenler içeri alınır. Kara Veba 1348–1359 yılları arasında Avrupa toplumunun yüzde otuzunun ölümüne yol açmış, Asya’da da çok sayıda ölüme neden olmuş korkunç bir hastalıktır ve karantina gibi ağır önlemlerin alınmasına gereksinim oluşturmuştur.

500 yıldan fazla bir süre sonra karantina bulaşıcı hastalıklara karşı alınan temel bir önlem olmuş ve günümüzde halen kullanılmaktadır.