Nærmere bestemt avholder de en konkurranse med mål om å generere flest mulig ideer som skal brukes til en kampanje. De tre beste ideene honoreres med tusen kroner. For å si det med en som har svidd av en del asfalt: «Nu va’ du smart. Nu va’ du jævlig smart!»

De fremholder at intensjonen med konkurransen er å skape engasjement. Mon tro om medarbeidere hos Statens vegvesen har vært på seminar om Design Thinking og lært at det er viktig med brukerinvolvering for idegenerering. Og så har de sikkert kjent på et ønske om å konvertere det de har lært…


«I used to always believe in customer / user first. But putting customer convenience first is killing the Earth. We must put the earth first in digital design.»

Gerry McGovern

Gerry McGovern. Bilde lånt fra grupobcc.com

Om det er én ting jeg har fått innprentet etter å ha jobbet med kundeopplevelse i Netlife i seks år er det denne: sett brukeren først. Brukerorientering. Hør på brukeren om du vil lage gode tjenester. Foren forretningsmål og brukerbehov. Men hva om brukerbehovet til det store flertallet har utilsiktede negative konsekvenser for de få med spesielle behov? …


NHST og Morgenbladet har mange unike fortrinn som ser ut til å ha blitt glemt i en endringsprosess som i verste fall kan føre til Morgenbladets undergang.

Morgenbladet og NHST, illustrert av Anders N. Kvammen
Morgenbladet og NHST, illustrert av Anders N. Kvammen

Illustrasjon fra Klassekampen 21. september: Anders N. Kvammen.

Konflikten som nå utspiller seg i Morgenbladet er urovekkende. Redaksjonen har mistet tilliten til redaktør Anna B. Jenssen. Hun prøver å gjennomføre kutt og endringer. Kjernen i endringen er en pågående digitaliseringsprosess som hun har fått det travelt med å gjennomføre.

Jenssen på sin side har tillit fra sin styreleder Amund Djuve som representerer Norges Handels- og Sjøfartstidende (NHST). …


Denne teksten stod på trykk i Dagsavisen en gang i 2017.

Ilustrasjonsbilde lånt fra Heidal Historielag

I låta ‘I Mårgo Har Eg Fri’ av Hellbillies møter vi en fyr som jobber som sjauer på et sagbruk. Han er yngstemann på arbeidsplassen og «sliter med plank og bord». Det tegnes et bilde av at det hele er et slit og et ork. «No går det som lus, no treng eg snus», synger han. Men så kommer refrenget. Det blir helg.

(Men) No æ’re snart slutt på arbeidsvikun.
I mårgo har eg fri.
Då kan eg svinge meg i dansen,
og få jentud’n på glid.
Ho Birgjit æ so lett og…


Det varsles stadig om underskudd på såkalte «digitale hoder». Mangel på denne kompetansen bremser digitaliseringsprosesser. Samtidig snakkes det gjerne varmt om mangfold og samfunnsansvar, men når stillingsannonsen skal skrives er det gjerne bare én type bakgrunn som ønskes velkommen. Er norske arbeidsgivere flinke nok til å benytte seg av folk med utradisjonell bakgrunn?

Bilde: Ijeab — Freepik.com

Utdanningspapirer
+ troverdig smil på jobbintervju
= sant

Dette er en formelbasert rekrutteringsstrategi som gjør at mange går glipp av kompetansen de ønsker seg. Slutt å glo på papiret, se heller mennesket.

Kompetanse og engasjement kommer i mange former

La oss si at du skal ansette en webutvikler. Vedkommende har hull i CV-en, kanskje…


Nylig hadde vi teammøte i Netlife Bergen hvor vi kom til å snakke om fremtiden.

«Så hva vil dere helst jobbe med?» spurte noen.
«– Rutete ingeniører som redder verden med noe med havet!» var ett av svarene.

Vi vil at vår brukervennlige designprosess skal gi gode digitale og analoge løsninger for alle som driver frem denne viktige verdiskapingen.

«– Kultur og media!» var et annet svar.

Det er mye spennende som nå skjer som digitalisering skal bidra til å løse. Vi har en brukerorientert tilnærming som passer til dette.

Team Netlife Bergen!

Brukere > teknologi

Når teknologiutviklingen går raskt, er det lett å tenke teknologi…

Øyvind Storli Hoel

Musiker og byråleder (for Netlife Bergen) med analogt hjerte og digitalt hode.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store