Možno ste v posledných týždňoch narazili na tlačovú správu Brna — mesto sa rozhodlo zmeniť svoj web, a keďže chceli stránky na špičkovej úrovni, tak kontaktovali nás, House of Řezáč :)

Brno sa prezentuje ako mesto znalostnej ekonomiky a špičkových technológií. Podľa zadania by tomu webové stránky, ako jedna z výkladných skríň mesta, mali patrične odpovedať. Okrem iného má byť web pre občana “…přehlednou nápomocí při řešení záležitostí týkajících se státní správy. Magistrátu města Brna by měly nové stránky zefektivnit jeho fungování, díky mnohem komplexnější online komunikaci s občany města.”

Jasné, web by mal pomáhať občanom, zároveň by mal mesto…


Niektoré veci vás knižky nenaučia. Nie že by sa nesnažili, oni sú fakt usilovné, ja ich mám rád. Ale sú veci, na ktoré skrátka musíte prísť sami bez ohľadu na to, ako často ich autor v knihe zdôrazňuje. A presne o tom je tento článok. O veciach, ktoré som čítal X-krát v rôznych knihách a článkoch, ale aj tak som sa ich musel naučit tou ťažšou cestou — vlastnými chybami.

Nepreháňajte to s obsahom

Všimli ste si, že omnoho častejšie sa designéri bavia o tom, aký obsah na web pridať, ako o tom, aký obsah z webu odstrániť? Všimli ste si, že z výskumu…


House of Řezáč zdedil svoj pôvodný designový proces po Honzovi Řezáčovi. Logicky. No postupom času sme začali zisťovať, že nás tak trochu obmedzuje. Proces by mal viesť a pomáhať, nie limitovať! Tak sme povolali Adama Hazdru ako konzultanta, spoločne vytipovali slabé miesta a pustili sa do inovácie.

Míša skypuje, Zuzka tiež skypuje, Adam je pyšný na svoju prácu, Pavel skúša zjesť pizzu aj s krabicou, Evča a ja sa fotíme, Honza fotí.

Honzov proces bol klasický vodopád. Klientovi sme poslali úvodný dotazník, na základe odpovedí sme projekt nacenili a pustili sa do výskumu. Potom nasledovala tvorba prototypu a ukončili sme to testovaním. Na určitý typ projektov to stačilo — typicky prezentačné webíky a e-shopy. Postupne sa nám však začala meniť štruktúra projektov. Stále viac sme…

Tomáš Štrbák

Digital Service Designer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store