Vdaka za doplnenie!
Braňo Šandala
1

Pri kalkulácií ešte netušíme, kde budeme potrebovať workshop a kde nie. Workshopy vyvolávame ad-hoc podľa potreby. Budeme potrebovať niekde ideačný workshop? Design Sprint? Design studio? Ktovie. Jeden z dôsledkov toho, že už nejdeme striktný vodopád, ale agile (s malým “a”). Dokonca ani pri tej syntéze nevieme dopredu povedať, či ju urobí výskumníčka sama, či na nej budú 2 ľudia, či 5 ľudí. Rovnako ako na začiatku netušíme, či budeme robiť v priebehu projektu nejaký fakedoor test, A/B testy alebo či budeme testovať informačnú architektúru cardsortingom, či treetestingom.

Problém je možno ten, že aj keď sa v procese uberáme agilným smerom, tak spôsob naceňovania zostal rovnaký ako v dobách vodopádových. Aj keď sme si istí, že robíme kvalitnejšiu robotu, tak hodinovka zostala rovnaká. Asi sa vrátim k poslednému odstavcu článku. Ešte je veľa vecí, ktoré musíme vyriešiť a toto je rozhodne jedna z nich.

Like what you read? Give Tomáš Štrbák a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.