Min mittmediala dröm

Från pseudo-riks till lokal-DN. Och förstärkt med helt nya plattformsbaserade, öppna lokalsatsningar. Ja, nu finns en äkta möjlighet att rädda den lokala journalistiken. Men det kommer inte betyda “rädda firman” – så nu måste man bestämma sig. Är journalistiken lika viktig som man gärna påpekar – eller är det villkorat i “bara mitt skrivbord blir kvar”?

1. Ersätt pseudo-riks med rikskvalitet

Omedelbart ersätta allt det innehåll som snurrar i Mittmedias idé om innehållsutbyte mellan helt disparata regioner (alltså sånt som gör att man tror att en läsare av tidningen i Härnösand är intresserade av renoveringen av en fäbod utanför Falun) mot DN-innehåll. Allt som inte är lokalt blir riks — inte pseudo-riks — och av mycket högre kvalitet. Ingen inom nya Mittmedia behöver ägna en sekund åt att inte göra högkaratigt lokalt innehåll. Resten av innehållet kommer från DNs befintliga riksbevakning och när det gäller feature så har Bonnier News redan sugit upp Bonnier Magazines & Brands och har landets starkaste produktion av sådant. Så nu får alla Teknikens Världs biltester, Sköna Hems inredning och Allt om Mats recept. Här kan man ju också över tid spekulera i validiteten för en modell som TTs.

2. Avskaffa proprietära tekniska lösningar i Mittmedia

Det är bara fördyrande, den teknik som behövs finns redan på plats och styrs från Gjörwellsgatan i Stockholm. För de lösningar som man under stor kostnad har tagit fram har inte gjorts så för att lösa den situation som man hade kunnat förutse, utan de har i stor utsträckning syftat till att minska behovet av lokal journalistik och snarare understött idéen om pseudo-riks och att lokalt skulle bli distribution och automatisering. Det har varit en av Mittmedias absolut största strategiska blindskär, som har byggt på en grundläggande idé om att man var ”too big to fail” på sina marknader. I det här så ska man också skarpt ifrågasätta live-strategier för rörlig bild för annat än sånt som är starkt premiumdrivande som sport.

3. Skapa ny plattformsnärvaro på varje ort.

Gå hårt för den icke-betalda lokala räckvidden genom att bygga upp öppna sidor och konton för sociala medier som i plattformsanpassat format som gör två (egentligen tre, för det har också med annons att göra) saker:

  1. Skapa eget innehåll av mer returinformationskaraktär, alltså ”nu har det öppnat en ny butik” eller ”här är stans dyraste hus” och den typen av rent rapporterande innehåll. Även ren bulletininfo: Vattenläcka på Storgatan. Innehållet här är pure social och ska egentligen aldrig publiceras på sajt alls.
  2. Gör rewrites (fast i videoformat) av bra grejer från premiuminnehåll. I kontrollerad men ändå nyttig form. Visa att den lokala journalistiken lever och gör ett jobb med att faktiskt förklara livet i samhället på ett högkvalitativt sätt. Här länkas inte heller till något, det här är rent flödesbaserat. Här handlar det till lika stor del om att skapa ett värde direkt i flödet som att också marknadsföra premium.

4. Bygg nya annonsprodukter

Ett stort problem inom Mittmedia har varit att man har satsat alldeles för lite på och varit för naiva om förändringarna i lokala annonsörers behov och idéer.

Så: Hur skulle den lokala medieprodukten se ut?

En prenumerant av, säg Sundsvalls Tidning, skulle då få högkvalitativ och äkta lokal journalistik i en mix med riksbevakning från DN och DI och feature från Bonnier News Lifestyle. Den nuvarande Mittmedia-innehållsdelningen skulle i så fall upphöra. Man skulle också få mer lokal, och enklare bevakning i sociala medier genom nya sidor och konton som mer avhandlar ”det här händer idag” medan premiumprodukten handlar om ”så här fungerar mitt samhälle” eller ännu enklare uttryckt så går skiljelinjen mellan ”på platsen” och ”om platsen”.

--

--

En mediegubbe från Stockholm.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store