Svenska publicister på Facebook – en genomgång

Alla har en åsikt om Facebook. Och alla har en åsikt om vad ”tidningarna” gör. Jag heter Fredrik Strömberg och jag hade också det. Nu har jag undersökt saken närmare och har bytt åsikter mot strukturkapital.

Det här är inte en fullgången post – utan ett litet förord till ett dokument som du får ladda ner. Men vad du kommer hitta i det här dokumentet är framförallt ett försök — med viss ambitionsnivå — att hitta ett sätt att klassificera det som publicister gör på Facebook. Sedan har jag också tagit det här klassificeringssystemet en vända ute i verkliga livet och genom att gå igenom lite drygt 4000 Facebook-poster och deras länkar (i de fall de är länkar) för att vädertesta och förfina klassificeringen.


I dokumentet får ni läsa om både klassificeringen och om de poster och publicister som jag har haft med i mitt urval. Grunddatan kommer från Facebook-ägda Crowdtangle och härrör från tre månader under senvintern och våren.

Jag undanhåller dokumentet från tolkningar och betygsättningar av hur de olika publicisterna sköter sig på Facebook. Om man tar del av den här klassificeringen och känner för att tycka till om vad man läser är man välkommen att göra det, men jag finner större produktivitet i att försöka hitta en struktur för att skapa insikt.


När man sitter och går igenom den här mängden innehåll — och dessutom gör en del undersökningar av det — så kryper det icke desto mindre fram vissa mönster. Som att man lär sig se vilka publicister som har en mer aggressiv inställning till att skapa ”engagemang” — vilket ska översättas som antal interaktioner — på Facebook med många till buds stående medel. På en hel del ställen syns en ganska rejäl diskrepans mellan hur en artikel är formulerad och hur den sänds av på Facebook. Och då menar jag absolut inte bara i meningen klickbete — utan snarare att man höjer känsloläget ordentligt med hur man formulerar sig i meddelandet på Facebook, på sätt som faktiskt kan te sig lite olämpligt ur ett rent publicistiskt perspektiv.

Det finns också ganska stora mängder rakt av icke-journalistiskt innehåll — och icke-redaktionellt därtill — som postas av dessa publicister, även de som generellt sett kommunicerar en ganska stor omsorg om journalistiken.


Jag hoppas att några av er orkar ta er an detta och att det kan skapa någon form av tanke eller uppföljning.
 
 Fredrik Strömberg, Stockholm, juni 2017

Och om du klickar här så kan du ladda ner dokumentet. Om du missade länken längre upp i texten.