Безопастност и евакуация — хотели

Броят на необходимите изходи и аварийни маршрути зависи и от максималния брой хора в разглежданата област.

Проектирането на евакуационни пътища трябва да отчита съображенията за планиране като:

Вътрешни стаи (семейни хотели в София)

При тях се прилагат по-строги правила, отколкото в жилищата, като например намалени пътни разстояния, ограничения за ползване и заетост, както и строителство и осигуряване на оборудване за откриване на пожар.

Взаимоотношения между хоризонтални аварийни маршрути и стълбища Важно е да се избягва: необходимостта да се премине през едно стълбище, за да се стигне до друго; включването на стълбищно заграждение като нормален път към различни части на същия етаж; свързващи отделни аварийни маршрути в обща зала или фоайе на приземния етаж.

Общи маршрути за евакуация от различни обитатели Те трябва да бъдат защитени от пожар или да са снабдени с пожароизвестяване и алармени системи. Избягайте от една заетост не трябва да бъдете през друга.

Евакуационни маршрути, фактори за проектиране Трябва да се осигури противопожарна защита, за да се избегнат коридори, във всички жилищни помещения, задните краища и общите аварийни пътища. Други аварийни коридори трябва да осигурят защита срещу разпространението на дим в ранните етапи на пожара. За да се избегне запушването от дим, дългите коридори (> 12 метра), свързващи два или повече изхода на етажите, трябва да бъдат разделени от самозатварящи се пожарни врати. Противопожарните врати също трябва да се използват за разделяне на коридорите от коридорите, които дават две посоки на бягство.