Bez svitu by vína nebylo

Říká se, že víno po pivu ano, ale naopak to není dobrý nápad. Po rebrandingu Pivovaru Richard jsme se tedy pustili do naší vůbec první identity vinařství.

Rozařín?

Vinařství Rozařín vede velmi příjemný pán Richard Janoušek, který pečuje o chod celého podniku a vinohradu. Pomáhá mu jeho bratr sklepmistr. Oba se zúčastnili našeho workshopu — mapování značky. Netradičně se konal přímo mezi sudy ve sklepě, takže si dovedete představit, jak kreativita tekla proudem.

Image for post
Image for post

Růže, svit, tajemství

Zabývali jsme se asociacemi k názvu vinařství. Prvním byla samozřejmě Rozálie, jméno růže a patronky osady. Symbol růže na stropě měl v minulosti připomínat, že jsou přítomní vázáni mlčenlivostí. Tento tajuplný prvek jsme se snažili promítnout do nového stylu — pracovali jsme s kontrastem světla a stínu. Což si rozumělo i s druhou asociací — slovesem rozzáří. Nutno dodat, že vřelost září i z pana majitele.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Krása je v detailu

Grafickým návrhem práce designéra nekončí. Etikety na vínu jsou samozřejmě první věcí, kterou zákazník uvidí, takže musí být dotažené do posledního detailu, musí být perfektní. Proto Karolína vyladila s lidmi z tiskárny Etiflex i technologie tisku. Ražba, embossing, další ražba druhým odstínem zlaté. To vše rozzářilo etikety a dodalo jim jiskru.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Written by

Jsme designéři budoucnosti značek. Transformujeme identity. Vytváříme krásu. Zabýváme se strategií a designem značek. www.davidgec.cz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store