David Geč: Všechno se hýbe

V polovině března se změnila situace v celé republice. U nás ve studiu jsme se rozhodli, že budeme pracovat z domu a na čas se rozejdeme. Naštěstí to trvalo jen měsíc a nyní jsme už na svých stanovištích. Co si o neobvyklé situaci myslí David Geč?

Image for post
Image for post

Tak jak to vidíš?

Z ničeho nic přišla doba, ve které nikdo nikdy nebyl. Najednou všichni začali přemýšlet, co bude dál. Protože všechny jistoty se v okamžiku ztratily. Část firem to semlelo, jejich zakázky byly během jednoho dne na nule. A zbytek přemýšlel, co bude za týden. I my jsme řešili, co se stane, když budeme mít 50 % zakázek. Uvědomili jsme si, že se naše studio bude muset změnit a připravili jsme krizový scénář. Naštěstí se nevyplnil. Díky bohu máme projekty dlouhodobé povahy a pracujeme pro širokou škálu segmentů.

Přináší tohle období vůbec něco pozitivního?

Koplo nás to do zadku. Byli jsme zajetí v koleji, ze které nás současná situace vyhodila. Nejistota nás vrátila zpátky na zem. Prožívali jsme nejlepší období od poslední ekonomické krize a teď nervozita spustila přemýšlení. V době krize je tady příležitost zrevidovat smysl toho, co a proč děláme.

Myslíš si, že se teď změní něco v marketingu?

Už se to vlastně změnilo. Asi se budou více využívat komunikační nástroje z dob karantény. Zrychlil se přechod do online světa, ale tak trochu se zpomalil život. Po uvolnění karantény už se nevrátíme do stejného prostředí. Firmy budou muset více přemýšlet o užitečnosti svých produktů a služeb, zrevidují jejich kvalitu a budou více naslouchat zákazníkům. Vlastně je to pro všechny dobrý.

Na co je podle tebe důležité se teď soustředit?

Nechci chytračit. Z pohledu brandingu je důležité pořád to stejné. Vytvořit hodnotu, která má přesah a dokáže se dotknout životů lidí. Každý produkt to v sobě má. Jen je třeba to místo, kde se potkává potřeba s užitečností, najít. V těchto místech se obvykle nachází ty největší přínosy. Důležitou součástí života značek je také jejich emocionální přínos a příběh, který si lidé mohou oblíbit. Tam vzniká věrnost. Ve chvíli kdy vnímám příběh, tak se s ním dokážu ztotožnit, když vidím jen produkt, který má jen nějaké funkce, tak je to těžký. Takových produktů je tady mraky. Často nám klienti říkají, že žádný příběh nemají. Pravdou ale je, že všichni ho mají, jen jen nutné ho najít a zajímavě odkrýt pro jejich klienty.

Před čím bys varoval?

Odzbrojilo mě naposledy u jedněch zájemců o rebranding, že chtěli slyšet, co mají zlepšit, ale zároveň chtěli zůstat v tom teple, v tom pohodlí, co teď mají. Lidi si často neuvědomují, že neexistuje nic jako jistota. Že pokud na sobě přestanou pracovat, neznamená to stabilitu, ale úpadek. To je princip, který přesahuje nějaké moje chytráctví. Všechno se hýbe, celý svět je v pohybu, příroda se neustále obnovuje. Je zkrátka třeba věci rozvíjet.

Image for post
Image for post

Pamatuješ si ještě na tu poslední krizi, před dvanácti lety?

V lednu 2008 jsem odešel z agentury na volnou nohu a v září nastala ekonomická krize. Tu jsem vlastně nepocítil, mohl jsem se přetrhnout. Ozývali se mi noví klienti. Lidi odcházeli ze společností, protože tam s něčím nebyli spokojení, měli svoje podnikatelské záměry. Myslím, že nejlepší nápady vznikají v určitém tlaku. Ne v době, kdy je všeho hodně a lidi jsou spokojení. Teď jsou asi ideální podmínky na takovou podnikatelskou renesanci.

Written by

Jsme designéři budoucnosti značek. Transformujeme identity. Vytváříme krásu. Zabýváme se strategií a designem značek. www.davidgec.cz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store