Připraveni na budoucnost?

Aquaponické farmy, které šetří vodu, plodí jak o život a jsou prakticky takovým přírodním perpetuum mobile! Rostlinné alternativy živočišných produktů! Větší využití hmyzu! Hudba budoucnosti? Kdepak… to je nová značka Vendeavour!

Přišli za námi vizionáři z akciové společnosti Vendeavour, která spojuje firmy z oblasti potravinářství, medicíny a přírodních věd. Zakladatel společnosti MUDr. Viktor Růžička má spoustu nápadů jak ulehčit životnímu prostředí, vyrábět potraviny odpovědné k přírodě a přitom reagující na potřeby moderního člověka.

Cesta za moderními potravinami

Naše práce na nové značce začala workshopem, který se věnoval charakteru společnosti, její podstatě a jejímu poslání. Součástí Vendeavouru jsou stabilní potravinářské firmy s dlouholetou historií. Ty poskytují silné zázemí pro nově se rodící značky s cílem vyrábět moderní odpovědné potraviny. Příkladem za všechny může být například SINEA, která vyrábí čistě rostlinné produkty — alternativy masa, omáček, paštik, dresinků a dalších lahůdek.

Pro značku jsme proto vybrali dva archetypy, na kterých jsme postavili jejich komunikaci. Šlo samozřejmě o objevitele a tvůrce. Zvolili jsme slogan „Tvořit. Růst. Žít.“ a vydali se cestou komunikace vizí společnosti a fantastických novinek ve výrobě potravin — jako jsou například aquaponické farmy.

Identita inspirována jasným směrem a vizemi

V další fázi jsme se pustili do vizuální identity společnosti. Ve Vendeavouru jsme viděli objevitelskou značku, která má čitelnou vizi, zná směr, jak se k ní vydat, a chce měnit svět. Tento pohled jsme si ještě s klientem potvrdili u moodboardu, kde jsme si ukázali inspirace v podobě moderních značek.

Designérka Karolína hledala vhodné ztvárnění všeho zjištěného, a postupně došla k jasnému a jednoduchému symbolu spojenému s určením směru, s vizemi a budoucností. Novým logem společnosti reprezentující její misi za odpovědnější budoucností a moderními technologii se stala elegantní hvězda. Severka, která vždy odvážným objevitelům pomáhala najít cestu k vysněnému cíli. Čtyřcípá hvězda své tvary propsala i do graficky ztvárněného názvu společnosti — VENDEAVOUR. Konceptu poté dominuje čistota — základem je bílá plocha a modrozelené barvy odkazující k přírodě.

Image for post
Image for post

Dichroická fólie s feelingem budoucnosti

Vizuální identitu i komunikaci směřovanou k velkým cílům společnosti jsme poté propsali do webových stránek. Ty vedle představení společnosti odkazují na veškeré dceřiné značky. Na webu jsme více pracovali se zobrazením technologie aquaponických farem, které jsou příkladem odpovědného vyrábění potravin. Tyto farmy fungují na principu přirozeného koloběhu přírody, šetří vodu a pomáhají uživit populace v suchých krajinách, a to efektivně a přitom ohleduplně k přírodě.

Při aplikaci loga na tištěné materiály jsme zvolili méně obvyklou technologii, která značku dostává do technologicko-vizionářské polohy hned při prvním odlesku světla. Na tmavě petrolejový podklad jsme logo razili s dichroickou fólií, která odráží světlo v duhových odstínech. Variant fólií existuje opravdu mnoho, každá se světlem pracuje jinak a vytváří tak různé barevné efekty. Když se tyto fólie užijí s citem, reklamní materiál posunou do chtěné „sci-fi“ polohy.

Vizuální identita Vendeavour je příkladem toho, jak důležité je jít do hloubky. Pátrat po charakteru vytvářené značky, po jejích hodnotách a poslání. To vše lze totiž propsat do výsledné vizuální identity a komunikace značky. Designéři to umí skvěle. A výsledek je poté přirozenější, důvěryhodnější a hlavně velmi silný.

Josef Káles

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Written by

Jsme designéři budoucnosti značek. Transformujeme identity. Vytváříme krásu. Zabýváme se strategií a designem značek. www.davidgec.cz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store