Facebook applicatie voor Nemo Science Museum

Onze medewerkers moeten snel en eenvoudig veel foto’s kunnen toevoegen aan fotoalbums op Facebook zonder in te loggen.
tekenen met licht

Bij Nemo is er een installatie ‘Teken met Licht’. Deze installatie maakt -veel- foto’s van kinderen die tekenen met licht. Deze foto’s worden gedeeld op Facebook in fotoalbums. Elke dag heeft een eigen datum zodat een kind eenvoudig zijn/haar foto kan terugvinden.

Probleem

Het uploaden van veel foto’s naar een Facebook album kost te veel tijd en is fout gevoelig. Daarnaast moeten de medewerkers inloggen met het Nemo Facebook account.

Oplossing

Wij hebben een Facebook applicatie ontwikkeld waar de medewerker alleen de foto’s in hoeft te slepen. Een medewerker hoeft niet meer in te loggen, een album aan te maken en te wachten totdat alle foto’s zijn geupload.

De afhandeling gebeurd asynchroon en wordt geregeld door de applicatie via zogenaamde workers waarbij we gebruik maken van Python en Redis als queuing mechanisme inzetten.

Resultaat

  • Medewerkers hebben nu binnen een minuut alle foto’s van die dag, op een eenduidige manier, verwerkt.
  • Nemo hoeft geen inloggegevens te delen.
  • Bij het wegvallen van de internet verbinding worden de ontbrekende foto’s op een ander moment automatisch alsnog door de applicatie toegevoegd aan de Facebook pagina.
Like what you read? Give Studio Reactor a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.