Fra at eje til at abonnere på…

“Every product is a service waiting to happen”. Sådan skrev designeren og teknologieksperten Rit Mishra i en artikel i Pool Magazine tilbage i 2014 — og siden dengang er det gået stærkt. Produkter er ikke længere kun en handelsvare tilegnet butikshylderne, de skal også helst kunne videreudvikles til en service, der kan enten lejes, eller abonneres på.

Over de seneste år har den tendens bredt sig til andre brancher — til brancher, der lever af at producere produkter frem for services, men som også er nødt til fremadrettet at tænke hele deres brand ind i et leje- eller abonnementsunivers.

Det kommer selvfølgelig ikke som nogen overraskelse, at Apple, kendt for både iPhone, iPad og MacBook, allerede er en aktør på dette marked. I 2015 lancerede den amerikanske producent faktisk iPhone Upgrade Program, en slags abonnementstjeneste, der helt har afskaffet ideen om at eje. Du abonnerer i stedet på din telefon i 24 måneder, men kan allerede efter 12 udskifte til en nyere og hurtigere iPhone.

Ikke alene giver det Apple mulighed for at fastholde forbrugerne i en lukket cirkulær økonomi som loyale Apple-brugere, der aldrig overvejer at kaste et blik på konkurrentens sortiment, det giver dem også muligheden for at styre tempoet, hvormed iPhone 6-ejere eksempelvis bliver til iPhone 7-ejere — og med op mod 50 % af alle iPhones solgt ind gennem et abonnement giver det rigtig god mening at tænke både produkt og medfølgende abonnementstjeneste.

Den form for lukkede økosystemer vinder også indpas i bilbranchen, hvor det at sælge en bil ikke længere er nær så vigtigt som at sælge et univers med inkluderet service, løbende opgraderinger eller bare en ombytning til en større, mindre eller nyere model af samme mærke. Det er f.eks. ikke noget tilfælde, at Bilabonnement.dk slog dørene op i løbet af efteråret sidste år. At eje udskiftes stille og roligt med en fleksibel abonnementsmodel.

Selv Adidas, der allerede klarer sig strålende i butikkerne og på nettet med deres store sortiment af sko og tøj, har skabt et nyt koncept, der skal forvandle Adidas fra udelukkende at være en produktudvikler til en serviceudbyder. Gennem Avenue A, der med rette kan kaldes en abonnementstjeneste, tilbyder selskabet kunder at modtage kvartalsvise pakker med det seneste tøj og sko fra den tyske modegigant. Pakker der koster op imod 1200 kroner stykket.

Fælles for dem alle, og det er sådan set hele grund-dna’et i hele skiftet fra produkt til service, er at man som producent også skærer mellemmanden helt ud. Ingen salgsled, ingen fysiske butikker — kun den direkte kontakt fra producent til forbruger — og så selvfølgelig en binding til et bestemt brand.

Abonnementer er kommet for at blive — og med SubHub er du sikret et fyldestgørende og letforståeligt oversigtsbillede.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.