Rasmus fik 594 kr. refunderet 🤑

Den første kunde vi hjalp med at få penge tilbage fra et abonnement, var Rasmus, og han er nu lidt rigere, end før han brugte SubHub.

Rasmus brugte SubHub som en af de allerførste og blev noget forundret, da han fandt ud af, at han betalte til TV2 Play. Rasmus bad derfor straks SubHub opsige abonnementet, og lænede sig fornøjet tilbage.

Historien blev dog lidt kringlet, da TV2 Play ikke kunne finde abonnementet, og sidste betaling på hans konto hos dem var tilbage i 2014. Vi måtte ud i lidt gravearbejde i SubHub og fandt til sidst frem til, at abonnementet var blevet tegnet i starten af året og efterfølgende opsagt. Opsigelsen havde dog desværre ikke resulteret i, at betalingen stoppede.

Vi tog kontakt til TV2 Play på Rasmus’ vegne og fik straks refunderet de 594 kr., han aldrig skulle have betalt 🎉

Har du oplevet lignende historier, eller sidder du med et abonnement, du ikke mener, du har indgået, så tag fat i os. Vi vil meget gerne prøve at hjælpe dig med at få refunderet de penge, du har betalt for meget.

Kontakt os via vores chatbot eller på info@subhub.dk.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.