6 kroków — Jak zbudować wizerunek specjalisty w branży marketingowej?

Artykuł ukazał się najpierw w 32. numerze Online Marketing Magazyn luty/marzec 2017 roku.

Image for post
Image for post
Prezentacja o budowaniu wizerunku specjalisty na I Love Marketing & Social Media 7 marca 2017 roku (link poniżej)

Z artykułu dowiesz się:

  • Co ważniejsze: kreacja czy dokumentowanie?
  • O zaletach posiadania gadżetu i recyklingu treści popularnych.
  • Co przyciąga uwagę czytelnika?
  • O skuteczności kanałów dystrybucji treści.
  • O sposobie na zdobycie potencjalnych klientów.

Wprowadzenie
Do lipca 2016 r. 1,5 milionowy profil Suchara Codziennego nie zarabia. W ciągu kolejnych sześciu miesięcy przeprowadza pięć kampanii marketingowych i staje się dochodowym biznesem. Dlaczego? Dzieje się to dlatego, że od czerwca 2016 r. dwaj współtwórcy Suchara Codziennego — Rafał Myśliński (Fafa) i Kamil Natil (Myku) zaczynają budować profesjonalny wizerunek specjalistów w branży marketingowej. Wykorzystują do tego Social Media i sukcesywnie pozyskują klientów. Poniższy artykuł przedstawia wykonane działania oraz podpowiada, jak budować markę osobistą, która w efekcie przełoży się na sprzedaż. Te same działania może wdrożyć nawet najmniejsza firma, niekoniecznie posiadająca tak popularny profil, jak Suchar Codzienny.

Image for post
Image for post
Rys.1 Infografika opisująca Suchara Codziennego

1. Dokumentowanie > kreacja

Kluczem do sukcesu Suchara Codziennego w tak krótkim czasie jest dzielenie się wiedzą z internautami z przeprowadzonych kampanii marketingowych, które zostały opisane w formie Case Study. Artykuły zawierały szczegółowy opis akcji promocyjnych — począwszy od celu, poprzez motyw przewodni, plan działań, stworzone kreacje, statystyki, komentarze, kończąc na konstruktywnych wnioskach.
Wszystko w obiektywnej ocenie — plusy i minusy, czyli opisane zostały kreacje udane, ale i te, nie do końca trafione. Za to ważne doświadczenie, które w przyszłości mogłoby się przydać marketerom we współpracy z innymi twórcami internetowymi.

Dlatego Case Study ze współpracy na linii marka — Suchar Codzienny spotkały się z dużym zainteresowaniem branży marketingowej.

Tylko pięć (czy aż pięć) Case Study w ciągu pół roku przynosi zaskakujące zyski. Oprócz następnych projektów komercyjnych, dla takich marek jak operator komórkowy Plush oraz producent wyrobów czekoladowych Wedel, zwiększa się świadomość potencjału kreatywnego i zasięgowego Suchara Codziennego w branży marketingowej, a także rozpoznawalność jego współtwórców.

Publikacje o projektach Suchara zaczynają pojawiać się we wpisach blogerów oraz w magazynach marketingowych: Nowy Marketing, Public Relations, AdMonkey, Press, Influencer (lub Press Polska). Rafał i Kamil udzielają wywiadu dla NapoleonCat, wypowiadają się w Public Relations jako eksperci na temat trendów marketingowych w 2017, dzielą się swoimi doświadczeniami w budowaniu biznesu internetowego na konferencjach i eventach branżowych.

A to wszystko skutkuje nowymi możliwościami biznesowymi m.in. dotarciem do kolejnych potencjalnych marketerów.

2. Gadżet & Nowość

Posiadanie gadżetu lub nowości umożliwia rozgłos krótkim czasie. Tak było w przypadku SucharBota () — czyli chatbota Suchara Codziennego, zaprojektowanego na FB Messengerze, który codziennie wysyła użytkownikom pięć sucharów.

Uruchomienie SucharBota na początku września 2016 r. i w tym samym czasie opublikowanie Case Study — 15 tysięcy użytkowników SucharBota w cztery dni szybko przyniosło zainteresowanie internautów. W ciągu kilka miesięcy działanie bota sprawdziło ponad 50 tysięcy osób.

Okazuje się, że chatbot Suchara Codziennego jest nie tylko atrakcyjnym kanałem komunikacyjnym, ale także skutecznym narzędziem marketingowym.

Generalnie chatboty mocno angażują użytkowników, choćby dlatego, że wymagają wejścia z nimi w interakcje. Aby zobaczyć kolejny komunikat, użytkownik musi wpisać komendę lub nacisnąć przycisk. A to sprawia, że aktywnie konsumuje treści, więc prawdopodobnie jest bardziej skłonny do konwersji, np. przejścia na inną witrynę.

Warto pamiętać, że chatboty umożliwiają stworzenie innych ciekawych rozwiązań marketingowych, takich jak:

  • spersonalizowanie komunikacji, poprzez wykorzystanie filtrów i atrybutów użytkowniów, np. wysyłanie wiadomości do Piotrka, Magdy czy Kasi zamiast do Szanownego Państwa;
  • interaktywne historie, w których to użytkownik swoimi komendami wybiera rozwiązanie historii;
  • automatyzowanie procesów obsługi klientów, np. MultikinoBot umożliwiającego wybór seansu;
  • czy otwieranie stron zewnętrznych bezpośrednio w aplikacji Messengera.

Sumując: Z marketingowego punktu widzenia chatboty to nowy technologiczny format promocji, który w przypadku Suchara Codziennego daje więcej możliwości niż standardowe lokowanie produktów, tak popularne w influencer marketingu.

Image for post
Image for post
Rys. 2 SucharBot (Chatbot na Messengerze)

3. Recykling treści popularnych

Jednym ze sposóbów wykreowania swojego wizerunku w Social Media jest tworzenie dużej liczby interesujących publikacji i dostarczanie ich potencjalnym odbiorcom.
Analizując rynek, można dostrzec tendencję powracania do ulubionych treści i tematów, które nie tracą na aktualności i popularności.

Widać to na przykładzie Suchara Codziennego — repostuje popularne memy, gify, wideo w kilkumiesięcznym odstępie, osiągając niemal identyczne zasięgi.

Ten trend potwierdza również narzędzie BuzzSumo* w raporcie: The Most Viral Conent of 2016**. Wśród najczęściej udostępnianych treści w ubiegłym roku znalazły się: Zdrowe Przekąski, 100 Inpirujących Cytatów, 10 Najlepszych Ćwiczeń na Płaski Brzuch, Prosty Przepis na Sernik.

Z dużym prawdopodobieństwem można prognozować, że w 2017 roku te same treści wciąż będą standardami. Budując swoją markę osobistą, warto więc wykorzystywać popularne tematy.

*BuzzSumo — narzędzie badające popularność treści publikowanych w internecie

**

4. Chwytliwe tytuły i interesujące zdjęcia

Duży odsetek internautów to „headline readerzy” — stosunkowo uważnie czytają nagłówki i ewentualnie kilka słów pierwszego akapitu. Resztę tekstu skanują wzrokiem, a na dłużej zatrzymują się na zamieszczonych zdjęciach.
Zjawisko to potwierdzają statystyki Case Study Suchara Codziennego, z których wynika, że zaledwie 25–30% osób czyta artykuł w całości.

Dlatego należy stosować zasadę odwróconej piramidy, tzn. najważniejsze informacje umieszczać na początku tekstu , aby odbiorca mógł natychmiast zorientować się, o czym jest tekst i zdecydować, czy go czytać.

Przykład 1: „Nie wiem, o co chodziło w tej kampanii, ale zasięgi to ten Suchar ma za***iste” — wypowiedź account managera z agencji kreatywnej, po tym jak przeczytał Case Study z kampanii reklamowej. Jasno widać, że ta osoba nie zagłębiła się w artykuł, a jedynie zwróciła uwagę na nagłówek i zapamiętała najważniejszą rzecz — zasięgi.

Przykład 2: Przyciągające tytuły postów ASZ Dziennik. Internauci są gotowi udostępnić jego artykuły już na podstawie nagłówków i zdjęć, które — ich zdaniem — zawierają wystarczający przekaz.

5. Tworzenie i dystrybucja treści

Wygodnymi narzędziami do tworzenia artykułów jest Atavist i portale społecznościowe Medium oraz LinkedIn. Dzięki temu nie trzeba posiadać własnego bloga czy strony internetowej.

I nadszedł czas na rozpowszechnienie publikacji w sieci. Fafa i Myku do promocji Case Study Suchara Codziennego wykorzystali istniejącą już infrastrukturę sieci — branżowe grupy fejsbukowe Social Media PL, InstagramPL, SnapchatPL i Influencer Polska oraz wspomniane wcześniej magazyny marketingowe.

Jednak największe rezultaty dało udostępnienie kejsa przez znanych influencerów branżowych (m.in. Artura Kurasińskiego, Jacka Kotarbińskiego, Katarzynę Dworzyńską –nastąpił wówczas dziesięciokrotny wzrost odwiedzin artykułu, z 200 w dniu poprzednim na 2000 w momencie udostępnienia).

Image for post
Image for post
Rys. 3 Wykres skoku wyświetleń Case Study

6. Thank you

„Cześć, dzięki za lajka pod kejsem. Jest nam bardzo miło. Czym się zajmujesz?”

Wysłane przez Fafę i Myka spontaniczne podziękowania nieoczekiwanie zapoczątkowały kontakty biznesowe z Wedlem, Plusem, Orange, Onet, WP, magazynem Public Relations i Influencer oraz kilkoma agencjami kreatywnymi. W jednym przypadku rozmowa z osobą, która polubiła post, zaowocowała intratnym kontraktem!

Przypadek Suchara dobitnie pokazał, że warto doceniać i dziękować lajkowiczom. Pamiętaj! Mogą wśród nich być Twoi potencjalni klienci!

Image for post
Image for post

Autorzy

Image for post
Image for post

Rafał Myśliński (Fafa) i Kamil Natil (Myku), inżynier i architekt, którzy współtworzą Suchara Codziennego. Specjaliści i praktycy influencer marketingu i promocji w Social Media, prelegenci na konferencjach i eventach branżowych, twórcy artykułów i Case Study. Na co dzień zajmują się szukaniem i tworzeniem treści humorystycznych, które publikują na , , , Snapchacie i Messengerze. Współpracują z markami tworząc skuteczne kampanie marketingowe. W 2016 promowali m.in. Plusha i Wedla. Szczegółowe rezultaty działań zostały opisane w formie Case Study: .

Kontakt

sucharcodzienny@gmail.com


Artykuły Suchara Codziennego:

Pozostałe Case Study:

Image for post
Image for post

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store