MERAK EDİLEN TÜM YÖNLERİYLE 200BİN TL HİBELİ TÜBİTAK BİGG PROGRAMI

* BiGG programı kimler için uygun? Kriterler neler?

Sabancı SUCOOL

Bu soruya “iş fikri” ve “girişimci” bazında yanıtlar vermek en doğrusu.

BiGG programı; “yenilikçi ve özgün yönleri bulunan (rekabetçi), ulusal ve global pazarlarda ticarileşme potansiyeli yüksek, istihdam ve katma değer yaratabilme imkanı olan, teknoloji tabanlı iş fikirlerinin” hayata geçmesi için 200.00 TL’ye kadar hibe desteği sunulan bir programdır.

SUCool ekibinden Başar ve Naci ile tanışın :)

BiGG programı, 10 Haziran 2019 itibariyle şu şartları sağlayabilecek olan herkese uygundur:

  • Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci,
  • Yüksek lisans veya doktora öğrencisi,
  • Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış kişiler

* Neden başvurayım? Avantajları neler?

  1. Prestij: İş fikrinizin teknoloji ve özgünlük seviyesinin TÜBİTAK gibi ülkemizin bilim odaklı en önemli kurumlarından biri tarafından tescil edilmesi, son kullanıcı nezdinde ve pazar özelinde size çok önemli fayda ve prestij sağlar.
  2. Sermaye: Verilecek hibe desteği geri ödemesiz olduğu için iş fikrinizi hayata geçirirken ihtiyaç duyabileceğiniz maddi kaynakları sağlamış olacaksınız ve olası bir başarısızlık durumunda dahi ilgili hibe tutarını geri ödemek durumunda kalmayacaksınız.
  3. Mentorluk ve İş Geliştirme Destekleri: Detaylarını bir sonraki maddede göreceğiniz üzere BiGG’e başvuru sürecinde çok değerli kurum ve kuruluşlardan herhangi bir ücret ödemeden mentorluk, eğitim, danışmanlık ve iş geliştirme destekleri alacaksınız.
  4. İleri Ar-Ge ve Devam Fonları: BiGG programı kapsamında destekli bir şirket olduktan sonra; iş fikrinizle alakalı ileri Ar-Ge çalışmaları yapabilmek adına TÜBİTAK’ın 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na başvurup 600.000 TL(+ %10 ) daha hibe desteği alabilirsiniz. Ayrıca, BiGG destekli girişimciler, 2019 yılı ikinci yarısında TÜBİTAK 1514 programı desteğiyle kurulmaya başlanacak olan ve toplam fon büyüklüğü 1Milyar TL’yi bulan Risk Sermayesi Fonları’ndan da yararlanabilecekler.

TÜBİTAK 1514 Destekli Risk Sermayesi Fonları hakkında detaylı bilgi için: https://twitter.com/basaarkaya/status/1062609685331804160

5. Teşvikler: BiGG desteğiyle ticari hayatına başlayacak tüm şirketler, BiGG projesi yürüttükleri süre zarfında 5746 sayılı Ar-Ge Kanununda tanımlı tüm teşviklerden (SGK İşveren Prim Teşviği, Gelir ve Damga Vergisi Teşviği, Ar-Ge İndirimi vs) faydalanabilecekler.

6. Teknopark’a Giriş Kolaylığı: BiGG destekli iş fikirlerinin teknoloji ve Ar-Ge düzeyleri TÜBİTAK tarafından tescillendiği için şirketleşme aşamasında teknoparklarda yer almanız kolaylaşır (tabii garanti değil).

* Nasıl oluyor? Nereden başlamalıyım?

BiGG programına, başta Sabancı Üniversitesi İnovent A.Ş (BiGGinner) olmak üzere TÜBİTAK’ın seçtiği 30 farklı Uygulayıcı Kuruluş (UK) aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz, doğrudan TÜBİTAK’a başvuru yapılmıyor.

Her bir UK kendi başvuru toplama, değerlendirme, eleme, eğitim, mentorluk ve ön kuluçka sürecini yürütüyor. Dolayısıyla hangi UK’nın nasıl bir süreç yürüttüğünü anlamak adına, ilgili UK’ların websitelerini inceleyebilirsiniz.

* Süreç boyunca ne kadar emek ve zaman harcamam gerekir?

Bu tamamen çalıştığınız UK’ya bağlı. Sabancı Üniversitesi Inovent A.Ş olarak BiGGinner adıyla yürüttüğümüz BiGG sürecinde, 2019 yılı boyunca (2019/1 BiGG çağrısı) takip edeceğimiz takvimimiz şu şekilde:

https://www.bigginner.com/takvim

Takvimden bağımsız olarak, süreç boyunca (yani 16 Ağustos tarihine kadar) haftada ortalama 20 saatinizi BiGG programı için harcamanızı bekleyeceğiz.

* Tam zamanlı bir işim var ve çalışıyorum. Bu durumda BiGG’e başvurabilir miyim?

Elbette :) bu konuda rahat olun lütfen.

* Bir LTD şirketinde ortaklığım var. Bu durumda BiGG’e başvurabilir miyim?

Hayır. Herhangi bir UK’ya başvuru yaptığınız gün itibariyle LTD veya A.Ş fark etmeksizin bir sermaye şirketinde ortaklığınızın bulunmaması gerekiyor.

* Üzerinde çalıştığım iş fikrini belirli bir noktaya getirdim, ürünleştirdim, hatta satmak üzereyim. Bu durumda BiGG’e başvurabilir miyim?

Evet :) ama BiGG kapsamında “hali hazırda satmak üzere olduğunuz ürünü” değil, bu ürünün 12–18 ay sonra pazara sunulacak olan versiyonunu projelendirmeniz gerekli.

* Tek başıma başvurabilir miyim? İlla ekibim mi olmak zorunda?

Evet, tek başınıza başvurabilirsiniz. Her kadar biz BiGGinner’da ekibi olan girişimcilerle çalışmayı seviyor olsak da ekibiniz yok diye sizi kabul etmemezlik yapmayız merak etmeyin :)

* Aynı anda KOSGEB vb kurumların yürüttüğü hibe programlarına da başvurabilir miyim?

Evet. Ancak aynı maliyet kalemi için (mesela personel maaşları veya bilgisayar) aynı anda birden fazla kamu kurumundan hibe desteği alamazsınız. Yasal değil.

* Aynı anda kaç farklı uygulayıcı kuruluş ile çalışabilirim?

Teorik olarak hepsiyle çalışabilirsiniz ancak ön kuluçka süreci sona ermeden evvel 1 tane UK seçip onunla yola devam etmek zorundasınız.

* BiGG için paylaştığım iş fikirlerini kimler inceliyor? Fikrimin çalınmasından endişe etmeli miyim?

Her UK’nın kendi prosedürü olduğu için bu sorunun kesin bir cevabı yok. BiGGinner’a sunduğunuz iş fikirlerini Sabancı Universitesi SUCool ekibi inceliyor. Başvuruları BiGGinner websitesindeki başvuru formu üzerinden alıyoruz.

Fikrinizin çalınmasından değil, dikkate alınmamasından korkun :)

* BiGG sürecim devam ederken şirket kurabilir miyim? Ya da bir şirkete ortak olabilir miyim?

BiGG sürecine dahil olduğunuz UK’ya başvuru yaptığınız tarihten sonra şirket kurabilir veya bir şirkete ortak olabilirsiniz. Bu konuda TÜBİTAK yetkililerinden gelen e-posta örneğini aşağıda görebilirsiniz:

* BiGG’e başvurduğum iş fikrime konu olan ürünü / hizmeti süreç sonuçlanmadan ticarileştirebilir miyim?

Hayır. Yönetmelik gereği BiGG kapsamında projelendirdiğinizin iş fikrinin proje süresi sona ermeden ticarileştirilmemesi gerekmektedir. Bu noktada mevzuata aykırı bir hamle yapmamak adına, iş fikrinizi projelendirme aşamasında ara çıktılar tanımlamanız şart.

Buna benzer çok fazla detay konuyla karşılaşacaksınız süreç boyunca. Bu yüzden tecrübeli ve detaylara hakim bir UK ile çalışmanız şart. Sizi yavaştan BiGGinner websitesine alalım :)

* Açık öğretim fakültesi mezunuyum, başvurabilir miyim?

Maalesef hayır :(

* Her şey yolunda giderse, ilk hibe ödemesi ne zaman yapılır? Ödeme süreci nasıl oluyor?

TÜBİTAK’ın 2019 yılı için yayınladığı takvime göre mesela bugün (30 Mayıs 2019) BiGG’e başvurursanız ve her şey yolunda giderse, ilk hibe ödemesini Şubat 2020'de alabilirsiniz.

* Hibe almaya hak kazandıktan sonra neler yapmam gerekiyor?

Asıl olaylar işte o zaman başlıyor. :) Bu konuyla ilgili çok temiz bir blog yazısı yazmıştık.

Sizi oraya alalım: https://medium.com/@sucool/https-medium-com-sucool-bigginner-bundansonra-35db8952f872

* BiGG desteğiyle şirketleştikten sonra, TÜBİTAK’ın verdiği hibeyi nasıl yönetmek gerekecek?

Bu konuyu da daha evvel çok detaylı bir blog yazısında ele almıştık :)

Şuradan ilgili yazıya erişebilirsiniz: https://medium.com/@sucool/200bi%CC%87n-tlyi-verimli-kullanma-rehberi-bigg-proje-y%C3%B6netimi-fb55286fcf83

* Yazıyı buraya kadar okudum. Şimdi ne yapayım?

Sabancı Üniversitesi Inovent A.Ş tarafından yürütülen BiGGinner programına başvurun ve BiGG sürecinizi başlatın :)

Sorularınız olursa lütfen bize yazın: sucool@sabanciuniv.edu

Başarılar!

Sabancı SUCOOL

Written by

Startup Company League. #Girişim Hızlandırma Merkezi // #Startup Accelerator. Tweets SUCOOL + @sabanciu #Entrepreneurship & #Technology News

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade