บทความนี้ มีไว้สำหรับคนที่อยากทำความเข้าใน Google Analytic เพื่อเอาไว้ไปสอบ Certificate ของ Google Analytics Academy และเพื่อให้คนที่เขียนบทความนี้ทบทวนเพื่อเอาไปใช้ในการสอบดด้วยเช่นกัน

เอาล่ะ เกริ่มกันมาพอสมควรแล้วงั้นเรามาเริ่มกันเลย

Course Roadmap

Roadmap ของ course นี้จะมีคร่าวๆดังนี้
Google Analytics for beginner → Advanced Google Analytics → Google Analytics for Power Users

ถ้าโอกาสหน้ามีเวลามาทำอีก 2 courses ที่เหลือจะมาเขียนบทความพิ่มนะครับ ตอนนี้เอาอันแรกให้รอดก่อน

เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า

บ่งบอกความเป็นมือใหม่สุดๆ

อย่าลืมติ๊กเพื่อเอาใบ certificate ข้างล่างด้วยล่ะ ก้เรามาทำเพื่อสิ่งนี้นินะ

ว่าแล้วก้มาดูกันว่าเราจะได้เรียนอะไรในคอสนี้บ้าง


ในปี 2018 มีเหตุการณ์ที่สำคัญของคนทั่วโลก เหตุการณ์ที่แฟนบอลทั่วโลกตั้งตารอหลังขดหลังแข็งอยู่ 4 ปี นั่นก้คือบอลโลกนั่นเอง

เพื่อนผมบางคนก้ต้องถ่างตารอบอลคู่ที่ตัวเองเชียทีมใดทีมหนึ่งอยู่ และต้องแหกตาตื่นไปทำงานในยามเช้า เพื่อนบาลคนของผมก้พร้อมที่จะหมดตัวกับ event ระดับ world class นี้

พวกเขาเหล่านั้นคงมองว่าผมนั้นเป็นคนที่โชคดีเหลือเกินที่ไม่ต้องมาอดหลับอดนอนดูบอล เพราะตอนนั้นผมมาอยู่ที่เมกาพอดี

หึ ไม่เลย กรุไม่ได้ดูบอลว่ะ เสียเวลา

พออ่านมาถึงตรงนี้บางคนอาจจะของขึ้น หรือโมโหว่าทำไมเอ็งไม่ดูบอลฟระทั้งๆที่เอ็งอยู่ในจุดที่ไม่ต้องมากระเบียดกระเสียดตัวเองเยี่ยงพวกตรูเนี่ย

ก้…ผมเรียน ปโท อ่าา งานมันเยอะ ไม่มีเวลาได้ดูหรอก

แต่ก้ไม่ถึงขั้นที่ว่าผมไม่ได้ติดตามเลยนะ ผมก้อ่านข่าวผ่านๆ หรือไม่ก้ลอง search Google ว่า world cup 2018

แต่ที่ประทับใจที่สุดคงหนีไม่ 9gag

มันเป็นแหล่งรวมความบันเทิงและชาวท่าแซะจากทั่วโลก และก้เป็นไปไม่ได้ที่บอลโลกปีนี้จะหนีรอดฝีปากของชาว 9gag ไปได้

บางอันก้ขำตบโต๊ะ บางอันก้ได้แค่ยิ้มมุมปาก แต่มันก้จะมีบางโพสเหมือนกันที่ทำเอาเรานํ้าตาซึม


I ordered black Russian, which is a unlisted cocktail menu since I heard this restaurant is famous for premium grade coffees.

Even though this class will contain unknown mediocre coffee and will taste like a vodka, I don’t give a damn

This vodka is fucking sweet

After couple sips, I was so bored that I had to bring out the phone and wrote this story.

I forget to mention the situation I am in right now. I come to picky girlfriend up and bring her home. Unfortunately, the situation has drastically changed. I am forced to sit down in the…


I woke up by the call from my girlfriend. I was almost 10AM. I had a regular conversation then I hang up the phone because I had a meeting with my friend in the afternoon. I got dressed and headed to the gym. I took about one hour in the gym. spending one hour at the gym is more than enough to get sweaty. I came back, took a shower, and got dress again waiting for my upcoming meeting this afternoon.

My friend just arrived in time. I have never seen him since last April, but I felt like forever…


It was a typical day in the week. Well, It is a little bit better than other days in the week because I didn’t have a class, so I could get up late in the morning. I woke up around 9AM without the phone rang. It was weird because usually my girlfriend is gonna call me up every morning, but it didn’t turned out like this today. I open up line application to see what is going on if my girlfriend text me. It was nothing. I was afraid that something bad might happen to her. On the other had…


I wrote this in the next day. I was so tired that I couldn’t write the it within a day. Wait… I was so tired that I passed out between 2pm to 4pm.


11/17 – time flies/ packing up


I didn’t do anything in this day. I watch 42 videos on YouTube, went to the gym, and continued reading TOEFL book hoping I would finish page 300.

finished page 242


Today is the day that I planned to go to UW, but before the evening session in 5.30 PM I gotta go somewhere else before the event starting time. This is my today’s plan.

  • go to eat clam chowder
  • MoPOP to buy Star Wars t-shirts.
  • [Final agenda] session at UW

Today was another great day. I woke up by the vibration voice of my phone. bleep bleep bleep…I knew who was waiting on the other end of the phone.

I picked up the phone and we had a morning/evening conversation. It is weird to describe how it was suppose to be. It is just the wrap up the day within several sentences so that I would know what she did during the day. and she will know what was my schedule i have in the day i woke up.

I had to wrap up because it was 10 AM in…

Suhatt Jantorn

a murmuring guy….

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store