Yahoo!’yu bir Türk şirketi satın alsa ne olurdu?
Umut Gökbayrak
40023

Otomotiv sektöründen daha makul örnekler verilebilir. Burada yüksek cirolu şirketlerimiz var ama ne kadar innovatif olabiliyoruz?

Yurt dışındaki eski büyük oto şirketleri yeni akım olan self-driving car pazarına girmek için bu konuda çalışan startup’ları alıyorlar. Örneğin GM geçtiğimiz Mart ayında 1 milyar dolar civarında bir değerlemeyle Cruise Automation’ı satın alarak bu alandaki eksikliklerini kapatmaya çalıştı. Ford, yine bu konuda şirket satın almaları yapıyor: https://techcrunch.com/2016/08/16/ford-acquires-saips-for-self-driving-machine-learning-and-computer-vision-tech/

Tofaş vs. de böyle yapsa, montajcılık seviyesinden teknoloji ve tasarım seviyesine yükselsek fena mı olur?

Like what you read? Give Şükrü Hasdemir a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.